zaterdag 17 december 2016

Boodschap van JezusBron:  Ron Head   -  Vertaling:  Martha Schonewille

Boodschap van Jezus,

De Eenheid, genaamd God, de Bron, de Allerhoogste Intelligentie, de Grote Wijsheid, de Schepper van Al wat Is, is Liefde!

Het is al zo vaak verteld, er is slechts Liefde, dat is alles dat er bestaat. Zet je Hart open voor deze Liefde!

De enige reden waarom jij niet een constant gevoel en ervaring van Liefde hebt is, omdat jij jezelf ervan afkeert door angst of talloze andere redenen, die aangereikt worden door de illusie.

Je krijgt er af en toe een kortstondige indruk van met sensaties die erg goed voelen. Maar toch ga je nog steeds terug naar de afleidingen waarmee de illusie je confronteert en die je angstig maken.

Lieve mensen, open je Harten! Jullie vertrouwen in het Goddelijke Plan is van essentieel belang!

Sluit niet langer je bewustzijn af hiervoor!

Het ontwaken van de mensheid is onvermijdelijk, Goddelijk verzekert en vind plaats op dit moment!

Jullie Lichtwerkers, dragers en houders hebben te doen is NIETS!

Laat het Licht en de Liefde vanuit jullie Harten krachtig branden, in jullie allemaal en door jullie heen, zonder beperkingen laten stromen, dan zal de interactie met anderen groots zijn.

Stop met twijfelen en wantrouwen, want dat is niet wat jij werkelijk bent. Soms is het net alsof jullie jezelf in een file zetten, stapvoets steeds een paar meter verder.

Als jullie jezelf zouden toestaan te stromen, vlot en veilig, het Licht en de Liefde vanuit je Hart, zouden jullie je Goddelijke bestemming moeiteloos bereiken, want de weg ernaar toe heeft geen file, is helemaal vrij.
Jullie zijn op aarde om te helpen bij het ontwaken van de mensheid.
Jullie zijn de kanalen waarlangs de Oneindige Rijkdom van Gods Liefde stroomt naar het Hart van elk mens.

Maar jullie twijfel en angsten over de chaos en conflicten en verwarring die de illusie jullie aanreikt, makt dat er storingen optreden bij jullie.

Velen van jullie denken vaak: ‘Doe iets’!  Als het de bedoeling is dat jullie iets zouden doen, dan zouden jullie je op plaatsen bevinden waar dat mogelijk en zinvol zou zijn.

Maar jullie zijn precies waar jullie horen te zijn en het enige dat jullie hebben te doen het Licht hoog houden en goed te laten zien.

Dat is alles. Zeer weinig dat van jullie gevraagd word, gewoon zorgen dat jullie Licht voor iedereen te zien is. En diep binnenin jezelf WEET je, dat ‘weinig’ een enorm effect heeft voor de gehele mensheid.

Laat alle oordeel gaan en wees de Liefde die je bent! Dat is wat God doet en jij hebt de afspraak met Hem gemaakt deze Liefde door te geven.

Je intentie om Liefdevol te zijn in elke situatie is wat de mensheid wakker maakt.

De Liefde wordt door jou heen gekanaliseerd en zo gaat het naar die plekken die er de grootste behoefte aan hebben. En het zorgt ervoor dat het gemakkelijk en zacht zal worden ontvangen en aanvaard.

Liefde is Oneindig Krachtig, maar ook heel Zacht. Het dwingt niets af, maar bied de Liefde op een Liefdevolle manier aan. Gesteund door jullie Liefdevolle intenties.

Dit alles gebeurt in het NU moment en dat NU moment is NU!

Open je Hart en laat het Goddelijke Energieveld – LIEFDE – door je heen stromen, dan doe je Gods Wil en Gods Wil is ook jouw Wil.

Jullie zijn gezegend op de aarde te zijn in dit moment van nood.
Jullie hebben vrijwillig gekozen om te helpen bij deze enorme onderneming die niet kan worden gestopt of tegen gehouden.

De afleidingen van de illusie kunnen op geen enkel wijze afbreuk doen aan het Goddelijke Plan voor de aarde en alle levensvormen die zij zo Liefdevol ondersteund.

De conflicten, het lijden, de ontbering en destructieve activiteiten die de oorzaak zijn van vele angsten zullen ophouden. De tijd van Exploitatie en slavernij komt tot een einde.

Autoritaire regimes van welke aard dan ook zullen niet langer getolereerd worden – internationale bedrijven, politieke partijen, overheden, leger en politie, religieuze organisaties zullen niet langer controle uitoefenen om macht te verkrijgen.

Nu al, zie je mensen die hun macht terug nemen en dit zal blijven doorgaan.

De mensheid wil leven in vrede en harmonie, naar hun ware aard en dit is waar jullie naar toe gaan.

De waanzin van autoritaire regimes, die met elkaar in strijd zijn, zullen geen aanhang meer vinden.

Jullie zijn allemaal vredelievende, souvereine Lichtwezens die perfect in staat zijn om te leven in vrede en harmonie met jullie wereldse buren, zonder inmenging van buiten af.

Het is volkomen duidelijk, dat inmenging van buitenaf heeft geleid tot oorlogen, met geen einde in zicht.

De tijd voor die manier van leven, als het een manier van leven kan worden genoemd, is voorbij.

Jullie nemen de macht terug en dit is erg angstaanjagend voor degenen die jullie onder controle hebben gehouden voor eeuwen en eeuwen en dit willen blijven doen.

Maar hun macht is nog maar het minimum van wat het was en het word in elk moment minder, omdat jullie ze geen enkele support meer geven.

Hun angsten en zorgen kunnen jullie niet veranderen, want die zitten ingebakken in diepe slaap waarin zij zijn. Maar jullie kunnen wel stoppen met ze steun te geven door jullie negatieve reisjes naar de illusie, die hen energie geeft om verder te gaan.

Ga in de richting van de Liefde die je bent en laat de illusie uitwerken zonder jullie negatieve steun.

Omhels de Liefde, vertrouw op je Innerlijke Leiding, door God gegeven intuïtie en wees enthousiast bezig met alles wat je open en eerlijk tegemoet komt en je aangeboden word.

Laat de ego maskers vallen die jullie zo lang hebben gedragen, het is een keuze, neem hem en ze vallen weg.

Dan kunnen jullie worden gezien als de wezens van Licht en Liefde die jullie zijn. Licht, Vreugde, Liefde, geniet ervan en kijk en observeer de interacties die het teweeg brengt.

Jullie zijn Liefde in Eenheid en niets anders!

Je medemensen zullen met vreugde reageren op jouw aanwezigheid en zich openen voor de Liefde die jij komt brengen.

Jullie zijn allemaal, zonder uitzondering, van welke aard ook – ras, huidskleur, geloof, nationaliteit of status – Goddelijke Lichtwezens die op deze aarde zijn om te ontwaken uit de nachtmerrie die jullie aller ervaring is geweest.

Wees wat je bent, Liefde, zonder angst of twijfel en kijk naar het ontwaken van de mensheid in het Hemelse Licht van de Eeuwige Vreugde.

Jullie Liefhebbende broer  Jezus
Geen opmerkingen:

Een reactie posten