dinsdag 20 december 2016

Boodschap van SaulBron: John Smallman  Vertaling:    Martha Schonewille

Er is geen enkele reden om angstig te zijn. Angst is van de illusie, niet echt, een reactie op onzekerheid die alleen maar jou energie slurpt omdat het zich focust op de toekomst.


Het houd je tegen in het NU moment te leven, het enige moment dat er bestaat. Het NU moment heeft jouw focus nodig en vraagt je aandacht, wanneer je dat doet zul jij je volledig bewust worden van je staat van Zijn NU, in het moment.

Laat je intentie zijn om constant in het  Nu te zijn, volledig bewust en alert. Open je dan voor je intuïtieve hintjes, die je gegeven worden van je Gidsen en je gehele Spirituele Familie, die allemaal over je waken.

Er wordt constant over je gewaakt door diegene die jou onmiddellijk assisteren als jij ze dat vraagt. Jij bent nooit alleen, mar je hebt het nodig goed op te letten en de tekenen op te merken die je aangereikt worden vanuit het Licht.

Meestal heb jezelf daar verwachtingen over, wat jij vind dat ze jou wel eens zouden mogen aanreiken! En daardoor mis je vaak wat er werkelijk aangeboden word.

Relax, sta toe, laat stromen en wees alert en geniet van wat er aan jou aangereikt word, net een wonder!

Weet, en eigenlijk weet je dat in elk moment, dat je Goddelijk geleid word en nooit alleen bent. Daarom relax, wees Liefde en sta jezelf toe om de Goddelijke Leiding in elk moment te ontvangen.

Reageer op alles Liefdevol, ALLE medereizigers! Daar zijn geen uitzonderingen als jij jezelf de kans wilt geven te helen.

Liefde vermeerdert, omarmt, geeft support en moedigt aan en het verhoogt jouw Energie level en jouw vitaliteit.

Terwijl angst ontmoedigt, kracht wegneemt, je energie level naar beneden brengt en je verzwakt.
Liefde geeft Liefde terug. Angst brengt nog meer angst.
Herinner jezelf eraan, regelmatig, dat jij Liefde BENT!
Stel jezelf open voor Liefde en laat het door je heen stromen.

Liefde is als een gestaag stromende rivier die je omarmt in elk moment als jij het toelaat.

Maar als jij de Liefde buiten sluit, als of je in het water van de rivier zwemt met een duikerspak, helemaal beschermt, zul jij de warmte van de Liefde niet kunnen ervaren.

Liefde heeft alles te maken met toelaten! Je hoeft helemaal niets te doen, want het doel van de Liefde is je te vullen en vernieuwen. Jouw complete Energieveld word in elk moment vernieuwd en gevuld met Liefde als jij dat toelaat.

Als jij dit toelaat, Vrede en Rust zal je vullen. Focus je niet op de conflicten en het lijden in de wereld om je heen, zodat jij je gaat afvragen wat je zou kunnen doen of laten om te helpen.

Zet je intentie op het sturen van Liefde vanuit het Licht en focus je op de Liefde die je bent als een geweldige Goddelijke Creatie.
Terwijl je de focus en intentie daarop gericht houd, zul je de wereld zien veranderen en daarvoor ben je gekomen op aarde.

Waar jij je op focust, vermeerdert zich, of dit nu negatieve of positieve gedachten zijn. Alles waarop jij je focust komt naar je toe!

Het is ‘moeilijk’ voor jou om je niet te laten afleiden door de chaos en verwarring van de illusie. Je wordt er voortdurend mee geconfronteerd, maar, je wist dat dit zou gebeuren toen je de keus maakte te incarneren in deze speciale tijd.

Ga minimaal één maal per dag naar binnen, naar je Centrum van Kracht, waar de Goddelijke Vlam constant brand. Het is de Goddelijke Vlam van Liefde van waaruit jij bent geschapen en waar jij NOOIT van gescheiden KUNT zijn!

Jij BENT al veilig! Er is niets dat jij hoeft te doen om NOG meer door de Schepper geaccepteerd te worden.

De Schepper schiep jou al in volledige Perfectie vanuit Liefde, vanuit het Energieveld van Al Wat Is, waarmee jij voor Eeuwig EEN bent.

Jullie zijn allemaal Geliefde kinderen van de Schepper en er is niets dat jij kunt doen om dat te veranderen. Fouten, hoe erg en onvergeeflijk ze volgens jou ook zijn, zijn van de illusie, ze zijn niet echt en feitelijk nooit gebeurt ook al heeft het veel pijn en lijden veroorzaakt voor veel mensen, het blijft illusie.

De Waarheid dat jij voor Eeuwig in Eenheid bent verbonden met elkaar en met de Schepper is onveranderlijk.

Jij hebt de illusie gebouwd om je spel te spelen en afscheiding van elkaar en de Schepper te ervaren. In de Realiteit is afscheiding onmogelijk. En alleen jullie sterke verbeeldingskracht heeft ervoor gezorgd, dat je de afscheiding kon ervaren.

Nu heb je genoeg van de intense pijn en het intense lijden dat de afscheiding in de illusie met zich meebrengt. En je begint te ontwaken van de nachtmerrie die jij zelf gebouwd hebt. Overal om je heen zie je de tekenen dat mensen beginnen te ontwaken.

Toen de illusie ondraaglijk voor je werd heb je gekozen om te ontwaken en die tijd is NU gekomen. De Kracht van jouw Ontwakende Energieveld, jouw onverbrekelijke connectie met de Bron, wordt steeds sterker simpelweg omdat jij die keuze gemaakt hebt en daarin wordt geassisteerd.

Jouw Goddelijkheid staat in complete overeenstemming met de Wil van God en Gods Wil is ook jouw WIL en daarom onvermijdelijk.

Jij kunt blijven proberen het tegen te houden, maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je blijven kiezen voor pijn en lijden, terwijl er Verlichting op je wacht?

Het ‘lijkt’ dat velen van jullie verslaafd zijn aan pijn en lijden. In feite, wanneer het zou verdwijnen zouden jullie je incompleet voelen, alsof er iets belangrijks in je leven mist!

Gods Kracht en Gods Liefde woont in jullie allen. Je hebt het niet nodig hulp te vragen van Guru’s, priesters, pastoors, een intermediair van welke soort ook, omdat een ieder van jullie een onverbrekelijke connectie met de Schepper heeft, die, als jij het toelaat, je naar je werkelijke Thuis leidt.

Anderen kunnen je misschien helpen om je pad te vinden, maar alleen jij kunt het identificeren via je Innerlijke Weten, je Hart en dan kun je kiezen dit pad te volgen naar je Thuis.

Dat jij voor Eeuwig verenigd bent met de Schepper is reden tot feest viering. Feest vieren is gezond, het tilt je op, het inspireert je en je hebt plezier.

Het verhoogt je Energiefrequentie zodat het nog meer Liefde naar de wereld kan sturen, verenigt met de Energievelden van je medereizigers die ook feest vieren en hun Liefde met de mensheid en Moeder Aarde delen.

De gehele planetaire Frequentie gaat daarmee omhoog zodat er steeds meer Harten geraakt worden en zich openen voor de Liefde die ze zijn. Door de verhoogde Energiefrequentie zal het niet langer mogelijk zijn voor de aarde en al haar inwoners om slapende te blijven.

Ontkenning van je Goddelijke natuur is een enorm obstakel op je Pad van Ontwaken. Je hebt, voor milennia, sinds het spel van de illusie begon en de vergetelheid zijn intrede deed, je vertrouwen verloren in alles en bent in de overlevingsmodes gegaan.

Toen de vraag begon te rijzen: ‘Wat is toch de zin van het leven”?
kon je geen bevredigend antwoord vinden. Mythes kwamen naar voren, goden en godinnen verrezen, demonen en heksen deden hun intrede, maar een bevredigend antwoord konden ze niet geven, wel eisten ze minimaal gehoorzaamheid. Niemand vertelde je binnen in je te kijken.

De Schepper woont binnen in je, punt! Het is in jezelf, en uitsluitend daar, waar je het kunt en zult vinden, de onbreekbare connectie met de Bron, God, de Schepper. 

Toen jij ervoor koos om de illusie, de afgescheidenheid van de Schepper te ervaren, koos je tevens ervoor een volledige amnesie te ondergaan.

De keus om terug te keren naar je Hart, je Thuis, is er altijd geweest. Maar de afleidingen vanuit illusie, de onwerkelijke wereld, hebben jou verleid als sirenen gezang, te blijven luisteren wat steeds opnieuw leidde tot teleurstellingen, pijn en lijden.

Nu, eindelijk hebben jullie het collectieve besluit genomen om afstand te nemen van de illusie en alles wat ze presenteert en terug te keren naar een vol bewustzijn van je Ware Aard die Goddelijk is.

Jouw Eeuwige Thuis dat jij nooit verlaten hebt, is binnen in je en is daar altijd geweest. Kalm en afwachtend tot jij de keus zou maken om te Ontwaken en dat is wat de mensheid collectief bezig is te doen, Ontwaken in het NU!!

Overal om je heen zie je de tekenen van dit besluit om te Ontwaken, dus wees blij dat je bezig bent terug te keren naar de Liefde die je bent. De Vreugde en extase zal alleen maar toenemen als steeds meer mensen ervoor kiezen hun Pad naar Ontwaken te volgen.

Met zoveel Liefde,    Saul
Geen opmerkingen:

Een reactie posten