maandag 19 augustus 2019

Negativiteit - Positiviteit

Lief en Liefdevol Lichtwezen,

Een vraag die ik vaak aan mij Zelf stel is: ‘Hoe kan het toch zijn dat veel Lichtwezens, slapend of het Hart net geopend, of zelfs al werkend in het Vredesleger, heel actief, hun gevoelens die wel eens naar boven komen, vaak het stempel van ‘negatief’ meegeven’!

In de eerste plaats is een gevoel een reactie op een gedachte, die je niet bemerkt hebt. Zodra jij je gevoel (h)erkent, kun je kiezen de voorgaande gedachte af te geven en daar mag je op eigen Unieke manier Hulp bij vragen.

In de tweede plaats zijn negatief en positief elkaars tegenpolen, ze hebben elkaar nodig in het grote geheel van het Ontwaken.

Het is als een wip wap, in de speeltuin. Als je aan de kant zit van de wip, op de grond, zou dat negatief kunnen betekenen en zit je in de lucht, als het ware aan de wap kant, dan is het positief.

Maar hoe zou jij je voelen als je in het midden zou zitten? Daar kun je namelijk voor kiezen! Niet negatief en niet positief. Hoe zou dat voelen, denk je? Geef die keus eens aan met een affirmatie en blijf deze gebruiken tot deze als Waarheid in je Hart zakt.

“Gemakkelijk kies ik ervoor, om in het midden van positiviteit en negativiteit te gaan zitten en daar te blijven, in mijn Hart Centrum”!

Als je daarvoor kiest en de affirmatie doet, tot hij goed voor je voelt, zal je merken dat alles veel vrediger, rustiger en evenwichtiger wordt en je de behoefte niet meer hebt, om iets als negatief of positief te beoordelen. Je laat het zijn wat het is en het stroomt binnen en weer verder, zoals het hoort.

In het midden zijn is een keuze, maar je kan deze keuze ondersteunen door het Vertrouwen te hebben dat jij in het midden HOORT en nergens anders.

In het midden zetelend van je Hart Centrum, kijk je naar links en je kijkt naar rechts en glimlacht om de drukte die je ziet. Maar je hebt ervoor gekozen er geen deel meer aan te nemen.

En je voelt totaal geen behoefte meer om mee te wippen en wappen. Waarom niet? Omdat Stabiliteit veel fijner is dan geschommel heen en weer!

En Stabiliteit vind je uitsluitend in je Hart Centrum, waar je ‘denken’ geen plaats heeft, alleen het Licht en de Liefde, die jij in Uniekheid en Eenheid bent voor Eeuwig.

Op de wip gaan zitten, is een keus, want bewust of onbewust breng je dan een bezoekje aan de illusie.

Daar is het ego de baas en dus het ‘denken’!

Je Stabiliteit van het Licht en de Liefde in je Hart is verdwenen en je onzekerheid steekt de kop op, je gaat twijfelen aan alles en iedereen, dus uiteindelijk uitsluitend aan je Zelf.

Het behoeft geen uitleg, denk ik, hoe de illusie werkt. En de enige uitweg is, ervoor te kiezen naar het midden in het Licht en de Liefde van je Hart terug te keren.

Als ik ’s nachts tot rust kom en mijn eerste vaste slaap is geweest, dan word ik vaak wakker. En omdat ik dan in een halfslaap zit, komen er allemaal vervelende gevoelens naar boven en betrap ik mij op piekeren.

En dat gaat bij ons allemaal zo. , s Nachts komt het meeste naar boven en word ons aangeboden om af te geven, niet om ons te pesten.

De Violette Vlam aanzetten, zoals het voor jou goed voelt, wil vaak al helpen. En vragen aan je familie in het Licht om te helpen en je bereidheid te geven alles te laten gaan, wat jou onrustig of angstig of verdrietig of boos maakt, is iets wat heel goed helpt. Alles op eigen unieke wijze.

Maar overdag, als de zon schijnt, of niet, maar het is wel licht, dan gaan we ‘denken’: ‘Ik wil dit helemaal niet voelen, wat is dat toch!

En dat heet ‘verzet’ en eigenlijk zeg je: ‘Lieve Schepper, nou heeft U toch echt wel een fout gemaakt, want het kan niet zijn, dat dit of dat nog enzovoorts, naar boven komt’! Kunt U dit laten stoppen?

De Schepper kent geen fouten, alleen maar Liefdevolle aanwijzingen, van wat je nog mag afgeven, en gewoon mag laten stromen. Vanuit het Midden zonder oordeel.

Kijk ernaar met de ogen van je Hart vol Liefde en Dankbaarheid, dat je opnieuw iets aangereikt krijgt, om nog dichter bij je Zelf te komen.

Alles is wat het is en alles is goed zoals het is, de Schepper kent en maakt geen fouten, nóóit!

En jij BENT Onvoorwaardelijke Liefde, en die herinnering komt steeds duidelijker terug, dat jij Liefde bent, altijd geweest, NU bent en altijd zult zijn, in Uniekheid en Eenheid voor Eeuwig.


In Licht en Liefde,     Martha

donderdag 15 augustus 2019

In Licht en Liefde


 Lief en Bijzonder Liefdevol Lichtwezen,

Uit het Licht Stroomt de Liefde Doorlopend en vormt op die manier een Eenheid.

In Licht en daaruit Voortvloeiende Liefde, in Uniekheid en Eenheid, word ook jij en al wat Leeft hierin Opgenomen.

De eerste keer toen ik dit hoorde, dacht ik: “Hoe durf je zoiets van jezelf te zeggen”! “Ik ben Licht en Liefde in Eenheid en Uniekheid”


Maar uitspreken durfde ik dat niet, want ik speelde toen nog verstoppertje om geen weerwoord te krijgen en vooral aardig gevonden te worden. Maar het Gevoel was er wel, maar zoiets zeg je toch niet?

Nu weet ik dat ik dat ik Licht en Liefde Ben, Gekomen om te Assisteren met de Ascentie en als een Medeschepper voor het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde.

Een gedurfde uitspraak, vinden veel medereizigers. En toch durf ik nu te zeggen, Licht en Liefde in Eenheid en Uniekheid. Dat maakt jullie tot ‘jij’, hoe mooi is dat.

In de illusie zijn we met zo velen in onze eigen Uniekheid. En dat hoort bij de illusie.

In de Werkelijkheid van je Hart ben je Een in Uniekheid! Wat een eindeloos Groot mooi Licht, dat Eeuwig Schijnt.

Maar je hebt het met Al jouw Deeltjes in Eenheid verstopt onder een sluier, die over de illusie ligt. Door Allen in Eenheid Gefabriceerd.

En waar je ook staat in het Ontwaken, ik kan je Verzekeren, je hebt met Al je Deeltjes samen deze toestand die de illusie heet, Geschapen.

Laat dit maar eens helemaal op je Inwerken. Net zo lang, tot jij je gaat Afvragen, hoe we dat hebben Gekund.

Omdat onze Scheppingskracht net zo Groot is als die van de Schepper.

Deze Scheppingskracht, die jij in Uniekheid en Eenheid in je hebt maakt, dat jij jouw eigen Ervaringen Schept, waardoor je, door vallen en opstaan, weer bent Terug Gekeerd naar de Herinnering van het Licht en de Liefde die je Bent.

De Schepper is LiefdesEnergie en kan alleen Scheppen vanuit Licht en Liefde.

Wij zijn door Hem Geschapen als het Licht dat Hij Zelf Is en de Liefde van waaruit Hij ons heeft Geschapen is de Onlosmakelijke Verbintenis met Hem.

Wij zijn naar zijn Evenbeeld Geschapen!

Jij hebt ervoor Gekozen om de illusie, het van elkaar afgescheiden zijn en al de daaruit voortkomende vervelende Ervaringen, te Ervaren. Gewoon als een spel. Waar je vol Plezier aan bent begonnen, met de Zegen van de Schepper.

Hij wist waar jij voor Koos en gaf jou de Keuzevrijheid mee, die zou maken, dat je de Keus zou gaan Maken, om Terug te Keren naar het Licht en de Liefde die je Was, Bent, en Altijd zult Zijn.

Helaas, ben je in de vergetelheid ten onder gegaan en heb je in Uniekheid en Eenheid jouw Keuzevrijheid vaak tegen je Zelf gebruikt vanuit pure onwetendheid, waardoor je steeds verder de illusie in ging.

Als je dan kijkt, waar je Nu staat, door je eigen Keuzes, dan kun je niet ontkennen, dat je Bent terug Gekeerd naar het Licht en de Liefde die jij Bent in Eenheid en Uniekheid voor Eeuwig.

De Werkelijkheid waar jouw Thuis is, in jouw Hart Centrum, Opent zich Volledig want er Bestaat niets anders dan de Werkelijkheid die jij Bent in Eenheid.

De Licht-Frequentie wordt steeds Hoger en gaat steeds Sneller, waardoor de Tsunami van Liefde steeds meer Harten Bereikt, die zich gaan Openen.

En ook dat laat jij in Uniekheid en Eenheid toe.

Deze Verhoging en Versnelling van Frequentie en de Tsunami van Liefde wordt steeds Sterker omdat het Licht en de Liefde door jou, in Eenheid en Uniekheid en in Samenwerking met de Familie in het Licht, Ondersteund en Toegelaten wordt.

Met welk een Prachtig Veld van Licht en Liefde is Moeder Aarde in elk Moment Omringd.

En nu komt het. Als een Hart zich Opent, sijpelt er Licht naar Buiten en dat Verbindt zich met alle Lichten die al Stralen in Eenheid en Uniekheid en Vormen zo een steeds Groter wordende Lichtbundel.

En dan komt de Hartverbinding tot Stand en dat heet Ware Onvoorwaardelijke Liefde, die zich Verspreid en Verbind in elk Moment.

Licht Verspreid zich en Liefde Verbind Alles.

En die Liefde is bezig zich in elk Moment nog meer te laten Zien, zich te Openen en te Uiten.

De Tsunami van Liefde vanuit het Licht Verbindt zich met de Onvoorwaardelijke Liefde die zich als een Virus Verspreid over Moeder Aarde en Al Haar Leven.

Deze Samenwerking is Geweldig en enorm Sterk en altijd Zegevierend!!!!!

In Licht en Liefde en Eenheid,     Martha


maandag 12 augustus 2019

Sluit het Een het Ander uit?


 Lief, Wijs Lichtwezen,

Jij Bent in Eenheid niet Allemaal op dezelfde Plek in het Ontwakingsproces.

Jij Kunt al, zoals dat graag gezegd wordt in de 5e Dimensie Vertoeven.

Maar er Zijn en Blijven deeltjes van jou, die (nog) niet zover Zijn. Ze hebben Net hun Hart geopend en dat zijn er momenteel zeer vele en hebben nog veel Keuzes en daaruit Voortvloeiende Ervaringen, met vallen en op staan, te gaan.

En dan zijn er (nog) zeer velen, die het Hart om welke reden ook, stevig dicht houden en stevig in het verzet zitten.

En door de Vele Energie vanuit het Licht en de Liefde, raken onze Deeltjes met hun net Geopende Harten erg in de war.

En diegenen die zich (nog) verzetten, zullen zich (nog) meer verzetten.

En toch mag jij Zeker Weten dat iedereen, Alle Deeltjes dezelfde Gereedschappen hebben Gekregen als jij. Zij Verdienen jouw Vertrouwen dat zij, in slaap of niet meer, hun Weg zullen vinden, op de voor hen, juiste Tijd.

Zij krijgen bij de Binnen Komende Energie, precies de juiste Hoeveelheid Binnen die bij hen Past en die zij Nodig hebben. En dat geldt voor ons Allen in Eenheid.

Het Plan van de Schepper voor onze Ontwaking, is Afgestemd op ieders Uniekheid, daarin is geen Twijfel Mogelijk.

Je dus in Eenheid druk maken over de Deeltjes en dat ze achterblijven enzovoorts, is volledig ongegrond.

En omdat het Plan van de Schepper Onfeilbaar is, kan er Niets Zijn, wat wij in Eenheid aan onze Deeltjes kunnen aanbieden om ze, zogenaamd, verder te Helpen.

Dan Alleen en Uitsluitend onze Onverdeelde Onvoorwaardelijke Liefde in Eenheid.

Jij Hoeft ze, in Eenheid, niet meer bij de Hand te nemen en ze te Leiden, want dat is van de illusie en daar Ben jij niet meer.

Zij zullen met Zekerheid hun Weg vinden en worden Overspoeld met de Liefde van de vele Lichtwerkers.

Geef jouw Deeltjes niet het Gevoel dat ze het niet Zelf kunnen, want jij hebt jouw Weg gevonden en dat zullen Zij, op hun eigen Unieke Wijze ook.

In de illusie betekent een mening over iets geven, dat er iets anders uitgesloten wordt.

In het Licht en de Liefde van het Hart is de Keuze Altijd Liefde, want er Bestaat niets anders.

Echte Onvoorwaardelijke Liefde, kent geen tegenstellingen of alternatieven, ze Is wat ze Is, Onvoorwaardeijke Liefde.

In Licht en Liefde en Eenheid,      Martha

woensdag 7 augustus 2019

In Uniekheid en Eenheid


 Lief en Zorgzaam, Bijzonder Lichtwezen,

Ik Geloof en Vertrouw dat ik een Geliefd Kind van de Schepper Ben

Ik Geloof en Vertrouw dat Hij mij naar Zijn Evenbeeld Geschapen heeft

Ik Geloof en Vertrouw dat Hij zich Zelf in mij Herkent, als in een Spiegel

Ik Geloof en Vertrouw dat ik mijn Zelf in Hem Herken, als in een Spiegel

Ik Geloof en Vertrouw dat al Zijn Gaven ook mijn Gaven Zijn

Ik Geloof en Vertrouw dat Zijn Onvoorwaardelijke Liefde ook de Onvoorwaardelijke Liefde is die ik Ben

Ik Geloof en Vertrouw dat ik in Eenheid Onlosmakelijk met Hem Verbonden ben voor Eeuwig

Ik Geloof en Vertrouw dat de Wetten van de Schepper ver boven de wetten van de aarde staan

Ik Geloof en Vertrouw dat de Liefde die ik Ben, mijn Leidraad is

Ik Geloof en Vertrouw, dat de Scheppingskracht van de Schepper ook mijn Scheppingskracht is

Ik geloof en Vertrouw dat ik een Medeschepper ben van het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde

Ik Geloof en Vertrouw op mijn Goddelijkheid en dat ik die Manifesteer in mijn Wereld

Ik Geloof en Vertrouw dat het mijn Geboorterecht is, Gezond, Gelukkig, Zorgeloos en vol Vreugde mijn Leven te Beleven in het Nu

Ik Geloof en Vertrouw dat het NU de enige Manier van Leven is van waaruit ik Alles Kan en Mag Scheppen

Ik Geloof en Vertrouw dat ik Verbonden ben, met Alle Scheppingen door de Schepper Geschapen vanuit Zijn Energie van Liefde

Ik Geloof en Vertrouw dat het Nieuwe Paradijs op Moeder Aarde Geschapen wordt in elk NU Moment vanuit Onvoorwaardelijke Liefde en vanuit het Licht en de Liefde in Eeuwigheid

Ik Geloof en Vertrouw dat de illusie door de Kracht van het Licht en de Liefde Overwonnen zal worden in Eenheid.

In Geloof en Vertrouwen en Volledige Overgave,   Marthamaandag 5 augustus 2019

Zonden????

Wanneer ben je zondig?

Nou , ik durf met zekere stelligheid te zeggen:   NOOIT!!

Mij is met de paplepel ingegoten dat ik zondig en slecht was en dat dit zou eindigen in het hellevuur, als de duivel mij kwam halen.

En ik denk, velen met mij en als ze niet streng christelijk zijn opgevoed,
dan zal door wat je aangereikt werd als ‘het hoort zo’ of ‘omdat ik het zeg’
of ‘dat kun je niet maken, want dan lachen ze ons uit’ , het gevoel hebben gekregen, dat je toch wel een tikkeltje verkeerd in mekaar zat.

De kerk indoctrineert maar ook het laatste is indoctrinatie in een andere vorm.

En je kunt het je opvoeders niet kwalijk nemen, want ze leerden je wat zijzelf geleerd hadden. Een soort rode draad. Ik denk dat iedereen, op de een of andere manier met het woord ‘zonde’ in aanraking is gekomen.

Dan komt er nog de Uniekheid van ieder kind bij, want ze reageren allemaal anders, op dezelfde opvoeding vanuit de rode draad, het overleveringsproces, noem ik het graag en is de cirkel van verwarring en schuldgevoel en te weinig eigenwaarde en ga zo maar door, rond.

De kerk gebruikt graag ‘zonde’ om macht uit te oefenen. En op Gods troon te zitten, geeft toch, lijk mij, het gewenste machtsgevoel. En omdat zo te houden, even flink bang maken met een laag hel en verdoemenis.
Het sausje dat het hele pakket op de plaats houdt.

Laten we daar eens en vooral helemaal een einde aan maken door te constateren dat God niet op een kerkelijke troon zit, eigenlijk op geen enkele troon, maar dicht bij ons en helemaal bereikbaar en aanspreekbaar.

Daar is geen kerk bij nodig. Hij is onze Vader en heeft ons Volmaakt, naar Zijn Evenbeeld Geschapen.

En daar komt geen ‘zonde’ tussen, want die bestaat niet.

Alleen Zijn Liefde voor ons als Zijn kind die Eeuwig is, Bestaat.

Hij Weet dat wij hebben gekozen de illusie te ervaren en dat we door verschillende Keuzes te maken, weer Terug zullen Keren naar de Herinnering van waar we Thuishoren en wie en wat we Zijn.

Onvoorwaardelijke Liefde.

Deze Keuzes maken dat we onze eigen Ervaringen Scheppen. En met vallen en opstaan en twee stappen vooruit, 1 stap terug, komen we verder als we een zijweg hebben geprobeerd.

En waar we dan steeds weer op uitkomen is de Hoofdweg, het Eeuwige Midden tussen de verschillende uitersten.

Simpel gezegd, zwart – wit, boven – onder, neger – blanke, rijk – arm, oorlog – vrede, en ga zo maar door.

Kortom, de illusie die ons in een diepe slaap heeft gebracht en waaruit we nu weer bezig zijn te Ontwaken ieder in Uniekheid, eigen Tempo en eigen Wijze.

En dat betekent dat we niet ‘zondig’ zijn, maar gewone menselijke Vergissingen begaan. Die in zoverre gevolgen hebben dat je terugkrijgt wat je uitzend volgens de Wet van Aantrekking. Helemaal onze eigen Verantwoording.

Begrijp me goed, als iemand zich thuis voelt in een kerk zonder zich schuldig te voelen en zonder zich aan allerlei regeltjes te ‘moeten’ houden, dan is dat fantastisch.

En ook als dat niet het geval is, blijft het eigen Keus en Respecteer ik dat, maar ik betwijfel of dit gebeurt omdat je zo bent opgevoed of dat dit gebeurt omdat jij je daar echt Thuis voelt. Ik daag je uit om je Gevoel eens onder de loep te leggen.

Iedereen op Moeder Aarde, heeft het volste Recht om te Groeien in eigen Tempo en met Gebruikmaking van eigen Keuzes.

Maar ik Weet dat niemand het verdient om in angst te zitten, of om bang te zijn in de hel te komen.  NIEMAND!!

God is Onvoorwaardelijke Liefde en ik mag elke dag een Boodschap van Hem aan jullie Doorgeven, dat alleen maar Liefdevol is. Wat ik niet zelf Bedenk, ik laat me Leiden en schrijf en dan wordt het mij ook weer in Herinnering Gebracht.

Ik ben hier zo Intens Dankbaar voor, dat ik dit mag Doen en het maakt me zo Blij, dat zoveel mensen deze Boodschappen van onze Schepper Lezen en in zich Opnemen.

Ik Hoop dat ook deze Boodschap vele Harten mag Raken want hiervoor ben ik op Moeder Aarde, om te laten Zien en Horen en Weten, dat God onze Vader is en nooit veraf van je staat, maar een Inademing van jullie verwijderd Is.

Ga naar je hart Centrum en Ervaar daar de Liefde waarmee je Altijd Onlosmakelijk Bent Verbonden.

In Liefde en Liefde en Eenheid,        Martha


maandag 29 juli 2019

Het Bestaan


Lief bijzonder Lichtwezen,

Het Bestaan is wat jij bent in Eenheid, jij bent het Bestaan en het Bestaan is in jou.

Jij hebt de illusie nodig gehad om terug te keren naar het Bestaan, in Eenheid en Eeuwigheid.

Maar is het Bestaan of is het Leven? Of is het Bestaan veelomvattender dan het Leven?

En als jij, in Eenheid het Bestaan en het Leven bent, hoort dit dan niet samen bij de Eenheid van het Bestaan?

Het leven in de illusie laat beperkingen zien, want dat hoort bij afscheiding. Maar je hebt de illusie nodig gehad om 'wakker' te worden in de Liefde die jij Bent, dus hoort het Samen bij het Bestaan.

En de beperkingen dan? Neem je ze mee als je 'wakker' wordt, of laat je ze achter? Dit is natuurlijk voor iedere medereiziger in Uniekheid een Unieke Ervaring.

Je Lichaam staat voor 'beperking', en toch Herbergt het je Licht en je Liefde in je Hart. De beperkingen van je Lichaam komen dus uit de illusie en vaak zie je, dat ze meegenomen zijn, als overtuiging, dat deze beperking(en) bij je horen. Maar is dat ook Waarheid?

Welke overtuigingen heb jij meegenomen, als een vast Geloof, die jouw beperking(en) in stand houden? In jouw Uniekheid en niet als vergelijkingsmateriaal met je medereiziger, wiens Uniekheid een net zo grote rol hierin speelt als die van jou.

Mijn Uniekheid heeft ontdekt, dat er vaste overtuigingen van beperktheid zijn meegenomen naar het Licht en de Liefde in mijn Hart.

Mijn Uniekheid Schept de Ervaringen in mijn Leven in elk Moment in het Nu. Met beperkingen die zijn meegenomen uit de illusie, vastgeroeste overtuigingen, die geen fundament hebben van Onvoorwaardelijke Liefde in mijn Hart in het Nu.

Mijn Uniekheid neemt hierin Nu Verantwoordelijkheid, er is niets in mijn Leven, wat niet door mijn Uniekheid Geschapen is in Eenheid.

Ook niet toen mijn 'slapende' Uniekheid zichzelf (nog) niet Herkende, ze was er wel, diep verstopt als een Lichtje van Liefde in de Kern.

Maar omdat het diep verstopt zal, wil niet zeggen, dat mijn Verantwoordelijkheid ervoor niet bestond. Vergetelheid heeft mijn Uniekheid voor Gekozen, hoe dan ook.

Bij het uiteindelijke Wakker worden en de Her- en Erkenning dat mijn Uniekheid de Liefde en het Licht in mijn Hart Vertegenwoordigde, koppelde de 'vergetelheid' weer samen met mijn 'Ontwaakte' Uniekheid.

En dat, lief Lichtwezen is de Unieke Eenheid, die met de Ontwaking Ontstaat, maar zeker niet al Ervaren en Gevoelt en Herkend wordt.

Dan begint de Groei naar de verdere Herinnering aan alles wat aan het Ontwaken gekoppeld zit, je Ontdekt, steeds duidelijker dat jij het Licht en de Liefde bent in Eenheid. En dan Ontstaat het Verantwoordelijkheidsgevoel.

Een harde noot om te kraken, want te Her- en Erkennen, dat jij voor alles in je Levensbestaan, vanaf de begintijd tot in het Nu, Verantwoordelijk bent, is niet gemakkelijk.

Je stopt dat liever weg en gaat het scheiden in Uniekheid en Eenheid, in waar je wel en waar je niet Verantwoordelijk voor bent, volgens jouw 'denken'.

Zo heeft mijn Uniekheid het mij Duidelijk gemaakt. Verstoppertje spelen en op de loop gaan voor de Verantwoordelijkheid van het hele Bestaan, met de Illusie erbij en de daarbij behorende vergetelheid, is mij helemaal duidelijk geworden. Het is een Eye Opener, die mij door mijn Uniekheid in Eenheid is Aangereikt.

Mijn Uniekheid heeft mij laten Zien, hoeveel Vrijheid mijn, door mijn Zelf, opgelegde beperkingen, mij ontnomen worden.

En niemand anders dan mijn Uniekheid, die mij Vertegenwoordigt in mijn Hart, is hiervoor Verantwoordelijk. Vandaar het Heerlijke Inzicht dat ik in Uniekheid en Eenheid het gehele Bestaan Ben en Vertegenwoordig.

Niemand anders kan voor mij het Leven in het Bestaan aan elkaar Koppelen dan mijn Uniekheid die ik Ben.

Geen enkele 'beperking' laat ik in Uniekheid, meer toe in mijn Bestaan en in het Leven op Moeder Aarde. Voor mij is alles mogelijk, als ik het Toelaat en ik Verdien het in Eenheid voor Eeuwig.

En als zich een beperking aan dient die blijkt te horen bij het Contract wat ik getekend heb, voor deze Reis op Moeder Aarde, dan heb ik nog altijd de Keus, hoe ik er mee Omga.

In Licht en Liefde en Eenheid,   Martha


zondag 28 juli 2019

Wat is Energie?


Lief Energievol Lichtwezen,

Als ik even rustig zit, waar dan ook, dan borrelt er iets omhoog vanuit mijn Hart, dat mijn Gedachten weergeven. En omdat ik weet, dat deze borreling me iets verteld, laat ik het komen.

De vraag: 'Wat is Energie'? kwam bij mij omhoog.

Gemakkelijk, het antwoord is: 'Alles is Energie'! Er Ontstaat dan een soortement van vraag en antwoord en dat gaat maar door en dat maakt, dat het mij duidelijk wordt, dat ik dit mag gaan opschrijven.

Als alles Energie is dan is je Lichaam, je Huis, het Eten dat je eet, het geld dat je ontvangt en uit geeft enzovoorts, enzovoorts, ook Allemaal Energie.

Ook Alles, wat jij ziet als de buitenwereld, is Energie. Verdichte Energie, minder verdichte Energie en vloeiende Energie, maar het is en blijft Energie.

Maar alles wat jij ziet en ervaart als buitenwereld, is dat wel werkelijk buiten je? Zou het niet zo kunnen zijn, dat dit alles zich Binnen in je Bevindt?

Als Alles Energie is, dan kan er dus Niets anders zijn, toch?

Als jij in Eenheid en Licht en Liefde uit de Energie van Licht en Liefde Geschapen Bent, dan Bestaat jouw Energie uit Onvoorwaardelijke Liefde uit het Licht van de Energie die jouw Geschapen heeft, toch?

En als Alles Energie Is, Geschapen uit de Allesomvattende Energie van Licht en Liefde die in Alles is, dan is er Niets anders, toch?

Jij hebt in Eenheid Gekozen om de illusie van afgescheidenheid te Ervaren. Dat betekent in mijn Beleving, dat alles wat met de afscheiding meegekomen is als Leerproces, met Die Keuze is Meegekomen.

Angst, haat, verlies, pijn, verdriet enzovoorts, enzovoorts, hebben de vergetelheid meegebracht en het 'denken' laten ontstaan. Het 'denken' (ego genaamd) heeft jou op 'overleving' en 'rollenspel' enzovoorts gezet.

Maar heeft die illusie, waar jij in Eenheid voor Gekozen hebt, jouw Energie van Onvoorwaardelijke Liefde die jij bent, Verandert? Is dat eigenlijk Mogelijk?

De naam illusie zegt het al, de illusie is een 'bedenksel' waar jij in Eenheid voor Gekozen hebt. En de illusie heeft jou laten 'vergeten' dat je Licht en Liefde, Onvoorwaardelijk en voor Eeuwig Bent.

Maar betekent 'vergeten' ook, dat de Waarheid over de Energie van Liefde die jij Bent ook Werkelijk onwaar is geworden? Of is het alleen maar vergeten?

Kan Energie veranderen? Energie is Energie in en door Alles en is dus Allesomvattend. Hoort dan ook de illusie daarbij?

Energie is altijd voor Eeuwig Onveranderlijk. Dus jij ook. Jij hebt bij de Keus voor het Ervaren van de illusie in Eenheid, de Vrijheid van Keuze mee gekregen. Als jij vanuit de 'vergetelheid' keuzes gaat maken, zijn deze gebaseerd op afscheiding.

En de Energie die jij dan onbewust daarmee aanstuurt is gebaseerd op alles waar de afscheiding voor staat. Maar word het dan ook Waarheid?

De Energie van waaruit jij Geschapen bent, kan nooit veranderd worden, door iets wat onwaar, illusie is, toch? Niets kan deze Energie waaruit jij Voortgekomen bent Aantasten, omdat het uit Onvoorwaardelijk Licht en Liefde in Eenheid voor Eeuwig Bestaat, toch?

En waar bestaat de illusie dan uit? Ook uit Energie, maar met een vergeten deeltje. Namelijk, de Energie van de Onvoorwaardelijke Scheppingsenergie, die uit puur Licht en Liefde bestaat, toch? Wat in de Kern onaangeroerd is blijven Bestaan!

Maakt vergetelheid, dat wat je Werkelijk Bent dus onwaar? Nee, dat is onmogelijk. Het onware (de illusie) kan zonder enige vorm van 'moeilijkheid' in een oogwenk vervangen worden door de Waarheid dat jij in Uniekheid en Eenheid Onvoorwaardelijke Liefde Bent.

Zit de illusie buiten je? De zogenaamde buitenwereld is Geschapen vanuit de Scheppingskracht die bij de Energie hoort die jij Bent. Dat maakt dat de gehele illusie zich binnen in jou bevindt als klein deeltje van een Ervaring, waar jij voor Gekozen hebt.

Zie ze, voor wat ze is en zie ze binnen in je, haal ze Liefdevol en vol Compassie naar je binnenwereld, deze Kern van Liefde. En laat al haar Schoonheid Opnemen in de Schoonheid van het Licht en de Liefde die jij Bent in Eenheid, Onvoorwaardelijk en Eeuwig.

Het zijn eenvoudigweg vergissingen die jij gemaakt hebt, zodat jij door het maken van Keuzes en daaruit Geschapen Ervaringen, terug kon Keren naar de Herinnering van de Liefde die je Bent.

In Licht en Liefde en Eenheid,      Martha