donderdag 13 september 2018

Mijn Mijmeringen


Lief en Bijzonder Lichtwezen,

Soms komt er plots iets vanuit mijn Hart in mij omhoog, waarvan ik meteen weet, dat het me iets wil vertellen.

En wat ik dan ga doen, noem ik mijmeren.

In ga in op het gevoel wat in me naar boven komt en ik Kies er dan voor het te gaan onderzoeken.

Wat het me vertelt en voor me betekent. En stel dan vragen, waarom het gekomen is om me, blijkbaar, iets te vertellen. En dat noem ik dan graag mijmeren.

Meestal gebeurt dat in de vroege ochtend, als ik een plasstop heb gehouden en dan weer in bed kruip.

En dan vind ik het heerlijk om te gaan mijmeren. Zo ook met het zinnetje:
“Ik Ben……….’!

En ik realiseerde mij dat je daar eigenlijk alles kunt in vullen wat je vind wat bij je past. Dus vraag ik me af, wat past dan bij mij, behalve Onvoorwaardelijke Liefde.

En ineens bevond ik me Zelf bij het begin der tijden en dat was een Zeker Weten en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Wat kwam ik hier doen? Wat wilde zich aan mij duidelijk maken?

Ik voelde rond en hoorde ineens een luide stem wanhopig roepen:
‘Maar ik verlang er alleen maar naar dat er van mij gehouden wordt, dat ik geaccepteerd word zoals ik ben. Waarom kan dat niet? Ik verlang er zo naar!
Ik voel me zo eenzaam’.

Er klonk diepe wanhoop en verdriet door in de stem.

Het duurde even voor ik besefte, dat het mijn eigen stem was en voelde een enorme diepe Compassie in me omhoogkomen. Ik vroeg welk deeltje van mij hier gepresenteerd werd en waarom?

Het werd mij duidelijk dat het ’t deeltje was van mijn Uniekheid.

En dat ik het mocht geruststellen en laten weten dat ik van dit deeltje hield, Zielsveel! Ik kan niet in woorden beschrijven wat ik allemaal voelde, maar het was Hemels. Het gevoel dat ik iets terugvond, wat aan het begin van mijn Zijn stond.

En door mijn Keuze, de illusie te Ervaren, eenzaam en zonder enige vorm van Liefde, was achter gebleven.

Wat een Ongelooflijke Blijdschap dat ik dit deeltje weer bij mij mocht nemen.
Het mocht koesteren en mocht laten weten dat het nooit meer in de steek zou worden gelaten.

En de realisatie dat ik degene ben geweest die in mijn Uniekheid de keuze heeft gemaakt de illusie te Ervaren. Niemand anders.

Dus geen vingertje wijzen, niets anders dan de wetenschap dat ik daarvoor verantwoordelijk ben. En daardoor werd mijn Compassie voor dit achter gebleven deeltje van mij nog groter.

Met een schok kwam ik weer terug in mijn bed, bij mijn mijmeringen. Wat een Ontdekking en wat een Inzicht.

Dit vertegenwoordigt waar ook jij, in jouw Uniekheid aan toe zult komen, je begin deeltje vol Compassie terug halen naar het Nu.

En het besef drong tot mij door dat ik hiermee, de weg naar al deze Unieke deeltjes heb mogen plaveien voor wie eraan toe zijn, ook hun Unieke deeltje te gaan terug halen naar Huis.

En ik voel me zo dankbaar dat ik dit heb mogen Ervaren en Doen, mijn Uniekheid is volledig terug in het Nu en maakt mij nog Completer, Volmaakter en Heler dan ik al was.

En zo gaan al onze deeltjes terug naar Eenheid vanuit Uniekheid.

Dit laat mij weer Zien hoe Bijzonder jij/wij zijn in Uniekheid en in Eenheid voor Eeuwig.

In Licht en Liefde,     Marthazondag 9 september 2018

Mijn mijmeringen


Lief en Wonderbaarlijk Lichtwezen,

Ik heb nogal eens van die Momenten, dat ik heerlijk zit te mijmeren. Aan die vele keren dat ik mij iets voorgenomen had en het toch weer liet liggen. Dat gebeurde mij echt niet eens per jaar, op 1 januari, maar wel vaker.

Voornemens zijn prachtig, zolang ze ook uitgevoerd worden en daar is vaak een stagnatie. Dit kan ik uit eigen Ervaring stevig beamen.

Of men vergeet de voornemens snel, of vind ze toch te ‘moeilijk’!
Maar is dat ook zo? Zijn ze werkelijk ‘moeilijk’ of vergeten we ze ‘echt’?

Mijn ervaring uit Momenten dat dit gebeurde, dat het ‘vergeten’ wel erg gemakkelijk was om niet te ‘hoeven’! En toen wist ik nog niet, wat het woordje ‘moeilijk’ met mij deed, of liever gezegd, ik herkende toen nog niet welke weerstand dat bij mij opriep.

‘Moeten’ en ‘moeilijk’ legt, in mijn Beleving een druk op mij die ik, zacht uitgedrukt, onprettig vond en nog vind.

In hoeverre ben jij bereid, het Licht en de Liefde die je Zelf toch geheel gratis krijgt van de Schepper, kosteloos door te geven?

Die vraag stel ik mij elk Moment opnieuw en dan Voel ik weer, waar ik Vandaan kom en wat ik mag doen op Moeder Aarde vanuit de Onvoorwaardelijke Liefde die ik Ben.

Mijn Wijsheid, die ik heb mogen vergaren in voorbije Momenten en eigenlijk mijn hele Leven, heb ik ook gratis Gekregen en Ontvangen en in mijn Beleving is dat Ontstaan, doordat ik het gratis heb mogen Doorgeven en nog Doorgeef.

In mijn Beleving bestaat Wijsheid uit Vertrouwen, Kracht, Geloof en Onvoorwaardelijke Liefde. En de Momenten waarin ik dit allemaal heb Mogen Ervaren maken,  dat ik het zonder moeite Kosteloos kon en kan Doorgeven.

Niet vanuit een Gevoel van een wereldverbeteraar, maar vanuit Pure Liefde.

Mijn Ervaring is, dat Alles wat ik nodig heb, naar mij toekomt en Alles dat ik nodig heb te Weten, aan mij Doorgegeven zal worden.

Ik Vertrouw erop dat niet ik Weet, wat goed voor mij is en voor mijn Hoogste Goed en Vreugde, maar geef het over aan de Schepper, die alles Overziet en volgens Zijn Unieke Plan werkt, wat ook Mijn Plan is.

Ik weet dat ik Uniek ben en met mijn eigen Wortels in de grond sta en dat er om mij heen allemaal Unieke medereizigers zijn, met hun eigen Wortels in  Moeder Aarde.

Sommige zijn zich hiervan Bewust en sommige (nog niet), dat maakt niet uit, ook zij lopen op dezelfde weg naar Ontwaken.

Ieder staat op eigen Unieke Plek, overal op Moeder Aarde. Het eigen Levenscontract volgend met vallen en opstaan.

Jij woont op Moeder Aarde, maar bent niet van Moeder Aarde, jij zetelt in een prachtig lichaam, maar bent niet jouw lichaam.

Jij bent Onvoorwaardelijke Liefde en krijgt Alles in jouw Leven in elk Moment Aangereikt, wat jij nodig hebt om jouw Reis terug te maken van de illusie naar de Eeuwigheid.

Er wordt Oneindig veel van jouw Gehouden en je kunt niets doen, wat daar verandering in aan kan brengen. Helemaal niets!

En Alles is en blijft een Keuze, voor jouw medereizigers Keuzes maken is onmogelijk en zelfs arrogant, want in mijn beleving, zeg je dan, ‘Ik kies wel voor je, want jij kunt dat toch niet’!

En dan Weet ik, dat diegene die nog dit soort spelletjes spelen, (nog) niet hebben Begrepen, dat ieder zijn eigen Verantwoording daarin heeft en Mag Hebben.

Je doet Alles Samen, in Uniekheid en Eenheid omdat onze diepste wens, gekend of ongekend, hetzelfde is, terug keren naar de Onvoorwaardelijke Liefde die je bent en dan die herinnering vieren in Uniekheid en Eenheid.

Dat is ook wat ik jou in Uniekheid en Eenheid vanuit het diepst van mijn Hart toewens, de Liefde te delen vanuit Onbaatzuchtigheid en het Licht blijvend laten schijnen over en door en om Moeder Aarde en al Haar Leven.

In Licht en Liefde,    Martha


zondag 22 juli 2018

Inzicht


Mijn Liefdevol mede Lichtwezen,

Gisteren is er een regen van negativiteit over ons (Arie en mij) uitgegoten.
Gisteren is voor mij voorbij, maar dit heeft mij Inzicht verschaft, vandaar de verwijzing naar ‘gisteren’.

Er wordt altijd gezegd, je kunt pas iets laten gaan wanneer jij eraan toe bent.
Dat is ook zo in mijn beleving, want ik heb het al vaak mogen meemaken.

Maar hoe weet je, wanneer je eraan toe bent, want soms kan het heel veel pijn doen en verdriet kosten en weerstand oproepen en ga zo maar door.

En dan ga je alsmaar vragen om Hulp vanuit het Licht op jouw Unieke Wijze. En als dan de Hulp niet komt, niet snel genoeg of niet op de manier van jouw verwachtingen, dan word je boos. 

Je gaat dan ‘denken’ dat je in de steek gelaten wordt, of het niet waard bent om aandacht aan te schenken.

Als kind ben ik geboren met een heel gevoelige, zachte aanleg, die maakte, in dit leven, dat ik veel van wat ik om me heen zag en ervoer, me bang maakte en slecht deed voelen. En dat maakte me heel onzeker.

Dit heb ik allemaal achter mij mogen laten, weer op momenten dat ik eraan toe was. Maar dit leven heeft mij met alles, met Hulp, geholpen te laten gaan, te herkennen en erkennen enzovoorts.

Net als bij jou, is ook bij mij de grote Opschoning van alle Levens tot in het diepst van de celletjes aan de gang.

Wat er gisteren allemaal precies gebeurd is, doet er niet toe, maar wel de Inzichten die het mij gebracht heeft. Als je, in welk leven dan ook, iets pijnlijks meemaakt, dan bouw je er een muur omheen, zo dik als die van een oud kasteel. 

En nu komt het, die muren kunnen pas afgebroken worden als jij ze kunt herkennen en erkennen als muren.

Muren die jouw weerhouden te zien wat erachter verborgen zit, niet om het opnieuw te doorleven, maar om te kunnen her- en erkennen, waarom jij ze hebt weggestopt. En op dát moment kun jij ervoor Kiezen, op jouw Unieke Wijze, de muur te laten afbreken, samen met alles wat je er weggestopt hebt.

Maar zolang jij deze muur niet her- erkent, ben je niet eraan toe om dat, wat erachter zit, te laten gaan en in Liefde op te nemen in je Zijn.

Vele muren heb ik al mogen her- erkennen, maar afgelopen nacht kwam er weer een muur naar boven drijven. 

En de spiegels die deze muur aanreikte, kon ik nu als spiegel her- erkennen.

Er waren al eerder spiegels voorbijgekomen die me de muur lieten zien, maar ik gooide er een deken over, want ik was er niet (bewust) aan toe om ernaar te kijken. Ik keerde me om en rende weg!

En dat is wat je nog doet, ieder op eigen Wijze, een deken gooien over de spiegel die een medereiziger of deeltje je voorhoudt. Terwijl je het mag  zien als een spiegel, die jou iets aanreikt om mee aan het werk te gaan.

Niet angstig wegrennen, maar het vol Liefde en Compassie bevragen, wat het je wil vertellen. Zodat je kunt gaan begrijpen wat zich aandient om te worden bevrijdt.

Het is en blijft een Keus die alleen jij kunt maken, maar alleen als jij de bereidheid hebt en in je Zelf vindt, om de muur af te laten breken door, in mijn geval, de Violette Vlam.

Alles, maar dan ook werkelijk alles, is een spiegel, waarin je kunt zien, waar jij staat, waar je mee bezig bent enzovoorts. 

Maar angst of welke andere emotie dan ook kan je weerhouden om ernaar te kijken, eerlijk en oprecht, dus gooi je er gauw een deken overheen. 

Of je gaat gauw verder met waar je mee bezig bent. Je draait je om, om er niet naar te hoeven kijken.

Maar waarom niet? In mijn geval hebben mijn muren niet de ergste dingen en de naarste dingen en de verdrietigste dingen gebracht. 

Wat erachter verborgen zal heeft me niet opgeslokt of me de diepte ingetrokken. Mijn angst hiervoor was ongegrond.

Het is en was een kadootje wat me aangereikt wordt en werd. 

Want uiteindelijk brengt het je dichter bij de Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die jij bent.

En wie wil dat niet? Jij toch ook? Het is je Geboorterecht,

In Licht en Liefde en Vastberadenheid,     Marthadinsdag 29 mei 2018

Neutraliteit


Lief Lichtwezen,

Mijn gedachten dwarrelden als regen over een ruit naar beneden. Terwijl ik lag op mijn bed, bij de airco, heerlijk koel, in de stilte.

Er mijmert van alles door mij heen. En plots was daar het woord ‘neutraliteit’.
Wat betekent voor mij ‘neutraliteit’?

Neutraliteit betekent voor mij Rust, niets hoeven te weten, zeker weten. Gewoon accepteren wat er is en er niets bij ‘bedenken’. Dat brengt mij Rust.

Ik ‘moet’ niets, ik hoef niets. Ik ‘mag’ ergens voor kiezen. Maar waarom eigenlijk. Heel lang heeft het mij in een soort van cocon gezet, lekker warm en veilig. Niets ‘hoeven’, niets ‘moeten’, niet ‘opvallen’, ‘onzichtbaar’ zijn, geen ‘mening’ te geven. Lekker thuis in me Zelf.

Niet ‘wetend’ dat die cocon mijn Hart was en ik mij ‘onbewust’ verstopte voor alles wat ik (nog) niet begreep.

Ja, ik ben ‘geboren’ als Hart-mensje, lief, avontuurlijk, ontdekkingsgezind, open, vol vertrouwen.

Maar dat kleine, lieve Hart-mensje ontdekte al snel, dat ze er niets van begreep. Van al die vreemde signalen, verwarrende energieën. En ze zocht al heel snel, als een soort van overleving, de veiligheid van haar Hartje op.

Bij het opgroeien heeft haar Hartje haar beschermd tegen de wereld buiten haar. Die ze niet kon begrijpen en die haar beangstigde als ze haar Hartje wel eens op een kiertje ‘moest’ zetten.

En naarmate ze opgroeide raakte ze toch steeds meer verstrikt in de wereld ‘buiten’ haar. Haar Hartje vloeide over van Liefde, als ze de mensen om haar heen begreep. En ze ‘wist’ waarom ze reageerden, zoals ze reageerden.

Zonder dat ze het besefte voelde ze alles haarfijn aan en wist alleen maar de Liefde vanuit haar Hartje eraan te geven. Dus kreeg ze toch de bescherming van haar Hart van iets dat vele malen belangrijker voor haar was dan de wereld om haar heen.

En voor haar was de scheidingslijn tussen haar Hartje en de wereld buiten haar, heel erg aanwezig.

Toch had ze een lange weg te gaan om haar Kracht, Zelfvertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde enzovoorts, helemaal terug te vinden.

Nu weet ik, dat mijn Onvoorwaardelijke Liefde vanuit mijn Hart altijd bij me is geweest. En me beschermd heeft tegen de illusie, waardoor ik duidelijk kon zien wat bij mijn Hart en het Licht en de Liefde hoorde en wat bij de illusie hoorde.

Nu weet ik dat neutraal zijn Rust geeft. Ik weet niets, als het gaat om de illusie en grotendeels Alles als het gaat om het Licht en de Liefde van Mijn Hart.

Ik hoef de illusie niet te begrijpen, want er valt niets te begrijpen. De illusie is pure waanzin! Een grotesk schouwspel waarin iedereen een eigen gekozen rol speelt. En men denkt dat het een samenspel is, maar het is een solospel.

En het geeft heel veel Rust niets te ‘hoeven’ of te ‘moeten’ wat betreft de illusie. Ik heb geen mening over wie of wat dan ook, want ik hoef niet mee te doen met deze waanzin, want ik mag Zelf Kiezen.

En daarom Kies ik voor het Licht en de Liefde van mijn Hart en mag dit laten Zien en Weten. Ik mag medereizigers en Ontwaakte deeltjes laten weten en voelen en stimuleren zich Zelf als het Wonderbaarlijke Mens te Zien dat ze Zijn.

Allemaal Lichtwezens, bewust en onbewust, maar allemaal Fantastische Liefdevolle en Mooie wezens van Licht en Liefde, op weg naar de Herkenning hiervan.

Dit waren mijn mijmeringen tijdens mijn bezoek aan mijn Stilte en ik deel ze met jullie vol Liefde en Compassie,

In Licht en Liefde,      Martha


zondag 27 mei 2018

Lief en Wijs Lichtwezen - Licht en donker


 Licht en donker,

Er Ontwaken steeds meer mensen voor de Liefde in hun Hart.

Zij zijn in de war en bang en onzeker en vragen zich af, wat er met ze aan de hand is. Ze durven er niet over te praten want ze ‘denken’ voor gek verklaard te worden.

Ze hebben vaak last van veel lichamelijke (ascentie) klachten. Ze gaan naar een arts omdat ze ‘denken’ vanuit angst, dat er iets ernstigs met ze aan de hand is. Maar er wordt meestal niets gevonden en dat werkt vaak heel frustrerend. Ze voelen zich niet serieus genomen en uiteindelijk kunnen ze belanden in de psychiatrie.

De medicatie die je dan gaat krijgen onderdrukt van alles en zal niet helpen. En je komt er heel moeilijk vanaf.

Of je kunt het niet vinden bij de dokter en besluit in het diepste geheim, om maar eens naar een medium te stappen. Die weet vast wel, wat er aan de hand is met jou.

Maar jij weet (nog) niet dat alle antwoorden bij jou, binnen in jouw Hart, klaarliggen, omdat jouw Uniekheid deze antwoorden al voor je klaar heeft liggen.

Nou zijn er ontelbaar veel mediums, helderzienden, helderhorende enzovoorts en helaas zit daar ook kaf onder het koren. In de eerste plaats vallen al deze benamingen onder 1 noemer. Namelijk, dat zij in hun Uniekheid naar Moeder Aarde zijn gekomen om ‘zoekers’ te helpen, hun eigen Unieke weg te vinden, naar hun Hart.

En als zij een ‘zoeker’ met de bijvoorbeeld de vraag binnen krijgen: ‘Wat is er toch met mij aan de hand? Ik voel me vreemd, bang, onzeker enzovoorts. Kunt u mij iets vertellen, zodat ik me weer beter voel?’

Dan zal het duidelijk zijn dat het niet gaat om een ‘toekomst vraag’. Maar een duidelijke uitleg vanuit de Wijsheid in het Hart van het medium enzovoorts. Waar een regelrecht lijntje is met hun Goddelijkheid, waar ze uit kunnen en mogen putten. En dit kan uitsluitend de Wijsheid vanuit het Hart bevatten.
En alles gebeurt vanuit de Uniekheid van het medium enzovoorts. Alleen het Hart kan hier Zuiverheid aan geven en in brengen.

Het is niet aan mij om een oordeel te geven over wat dan ook, maar graag vermeld ik hier dat er een Universele Code bestaat, dat mediums en dergelijke, nooit, al weten ze het nog zo zeker, nare voorspellingen aan hun cliënt mogen doorgeven.

Zoiets is tegen de Universele Ethiek en duidt op het voeden van de eigen Zelfwaarde. Zich beter gaan voelen met het voeden van angst van degene die voor Hulp komt.

Helaas gebeurt dit, zonder uitzondering, veel te veel en veel te vaak. Het schept een enorme hoeveelheid karma en de ‘zoeker’ wordt opgezadeld met een enorme angst, waardoor zelfs een psychose kan ontstaan.

Ik weet, dat er veel dingen gezegd kunnen worden. Bijvoorbeeld, dat je een levensbedreigende ziekte te wachten staat, of dat je in een ernstig ongeluk terecht zult komen.

Zoiets mag Nooit gezegd worden, nog afgezien van het feit, dat je in mijn beleving geen toekomstvoorspellingen kunt doen. De toekomst hangt af van de ‘zoeker’, de Keuze’s die deze gaat maken in zijn/haar Uniekheid.

Wanneer je werkt vanuit je Hartcentrum als medium enz. zul je geholpen worden vanuit het Licht. En dat weet jij. Je mag je hand uitsteken naar de ‘zoeker’ en een wegwijzer zijn in de richting van het hart, want daar ligt de Eeuwigheid en de Zekerheid, dat we allemaal, niemand uitgezonderd, Onvoorwaardelijke Liefde ZIJN.

De ‘zoekers’ onder jullie wens ik een medium of dergelijke, die jullie helpt vanuit het Hartcentrum. En die kun je herkennen als je goed luistert naar je gevoel, hoe voelt het. Voelt het goed, dan is het goed.

In Licht en Liefde,     Martha

vrijdag 13 april 2018

Mijn Ziel


Met Dank aan Aartsengel Uriël – mijn Broer Jezus – en de Schepper
En de Onvoorwaardelijke Liefde die ik mag Zijn

Mijn lieve en bijzondere mensen,

Ik wil graag iets met jullie delen.

Vanmorgen om 3.27 uur werd ik wakker en had het nodig een plasstop te maken. Op het toilet zag ik bovengenoemde tijd.

Na weer in bed te zijn gekropen kon ik de slaap niet vatten en plotseling, begon het volgende lied bij mij op te komen.

Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus Hart,
Daar in Zijn teer Erbarmen, voelde mijn Ziel de smart.

En de fluisterstem, die ik herkende als mijn broer Jezus, zei: ‘Kom maar bij Mij lieve zus, in Mijn omhelzing’.

En ik voelde hoe ik omhelst werd en gewiegd en het voelde heerlijk mijn hoofd op Zijn borst te hebben. Heel veilig en warm.

En ik begon te voelen dat mijn Ziel intens verdrietig was. Ik voelde dat ik als klein Zieltje van Onvoorwaardelijke Liefde, niet begrepen werd, dat ik mij Zelf niet kon zijn. Ik voelde het diepe verdriet als Ziel, wat ik heel diep weggestopt had.

Ik begreep, maar werd niet begrepen en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, om dan maar te proberen, om te zijn, zoals van mij verwacht werd. Ook dat lukte niet, want ik begreep niets van de verwachtingen die aan mij gesteld werden.

Uiteindelijk heb ik aangenomen, dat er wel iets heel ergs met mij moest zijn, als ik zo slecht begrepen werd, terwijl ik zelf wel begreep, maar niet onder woorden durfde en kon brengen.

Onbegrepen, alleen gelaten, niet geaccepteerd enzovoorts had mij veel verdriet bezorgt en omdat ik begreep dat ik dit niet hoorde te hebben, heb ik alle verdriet weggestopt, samen met alle pijn enz.

Zo intens veel verdriet in Mijn Ziel en al die tijd hield Jezus, Mijn broer mij veilig en geruststellend in Zijn armen. Fluisterde mij lieve woordjes toe en troostte mij.

Dit duurde tot dat mijn Ziel al het verdriet had laten gaan.

Eigenlijk is het, niet gezien, niet gehoord, niet begrepen, niet geaccepteerd als een rode draad door mijn leven gelopen. Veel ervan heb ik mogen begrijpen en mogen laten gaan en werd er Wijzer van. Maar het ultieme gevoel, dat ik niet op Aarde hoorde en er niets te zoeken had, kon ik tot nu toe nooit pakken.

Voor een paar dagen geleden las ik een boodschap van Aartsengel Uriel, waarin hij vertelde, en aanbood, te helpen met de band met de Schepper te herstellen. En Inniger en dieper te maken, zodat dit alles helemaal opgenomen kon worden in mijn Zijn.

Ik heb ’s avonds voor ik ging slapen aan Hem gevraagd Mij hier ook mee te helpen i.v.m. met het laatste stukje van begrijpen. En dat heeft hij duidelijk gedaan. Hij heeft mij geholpen mijn diepe verdriet en eenzaamheid en niet begrepen worden, en niet gewenst zijn, te begrijpen. En Mij de plek gewezen waar het diepe verdriet enz. verbleef.

Het was, als een zwaar stuk beton, op mijn Ziel gaan zitten. En Jezus heeft mij met Zijn Onvoorwaardelijke Liefde getroost en geholpen om het te laten gaan. Hij was bij mij en hield me in Zijn armen.

Het verdriet is getransmuteerd en opgenomen in mijn Zijn en ik ben Oneindig Dankbaar, dat ik dit heb mogen meemaken. Het is weg en ik ben samen met Mijn Ziel. Bewust en zonder verdriet en welke andere gevoelens dan ook.

Ik ben op Moeder Aarde om te Zijn, als de Onvoorwaardelijke Liefde die ik ben.
Niet meer en niet minder, ik mag schrijven wat mij doorgegeven wordt en het delen en ben daar heel Blij mee en Dankbaar voor.

Het komt terecht bij die medereizigers en deeltjes van mij, die met deze boodschappen resoneren, ik hoef daar niet zelf voor te zorgen, er wordt voor verspreiding gezorgd.

Wij allemaal op Moeder Aarde, zijn in deze tijd hier om het contract te vervullen, wat we op ons genomen hebben. Ieder op eigen Unieke Wijze en daarin kan niemand gemist worden.

Wij zijn allemaal in onze rollen, hier op Aarde Uniek. Wederzijds respect speelt hierin een belangrijke rol. We kennen elkaars pad niet en contract zeker niet.

In deze turbulente tijd probeert het ego ons op allerlei manieren, zelfs via medereizigers, te verleiden om toch maar weer te luisteren naar wat er allemaal aangeboden wordt in de illusie.

Ik heb mogen ervaren en daardoor voor mij zeker te weten, dat het niet uitmaakt of men je begrijpt, of accepteert, of je Zelf laat zijn.
Het gaat erom, of jij je Zelf accepteert, jij je Zelf mag zijn van je Zelf, of jij je Zelf tot in het diepst van je Ziel begrijpt en Liefhebt.

Niet omdat we dan onze medereizigers kunnen vertellen hoe het zit en waar ze naar hebben te kijken en op mogen letten enz. Maar om wie wij allemaal, in onze Uniekheid Zijn, waar we ook staan in ons Ontwaken en in welke Dimensie we ons ook bevinden. Het maakt niet uit.

Wat je ook vanuit je Hart, het Licht en de Liefde doet, of niet doet, of je het voor leeft, laat voelen, laat zien of horen, de uiteindelijke bestemming is voor ons allen dezelfde.

Terugkeer naar de Waarheid, dat we Onvoorwaardelijke Liefde Zijn, altijd geweest, Nu Zijn en voor Eeuwig zullen blijven.

In Licht en Liefde,    Martha

PS  het Engelengetal 327 geeft het volgende aan:

Je bent vol Vertrouwen geweest en hebt de Goddelijke Raad opgevolgd, die de Verlichte Meesters je hebben gegeven. Je bent op de juiste weg.zaterdag 20 januari 2018

Proclamatie - Mijn verklaring

Mijn verklaring:

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich in dit Leven niet welkom voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten en ongeliefd voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die honger, dorst of enig ander te kort ervaren

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen op Moeder Aarde die honger en dorst hebben en geen ouders hebben

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die op weke manieren ook misbruikt worden

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in een depressie zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in verpleegtehuizen, ziekenhuizen ed. liggen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart versteend is door haat en fanatisme

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die midden in een vecht-scheiding zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die gebruikt worden als kind van de rekening

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart (nog) gesloten is

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die (nog) leven vanuit negativiteit en het belust zijn op macht in welke vorm dan ook

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in de gevangenissen verblijven

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zichzelf (nog) steeds gevangenhouden in de illusie

Mijn Hart-Liefde omsluit de gehele aarde met de Tsunami van Liefde, als een netwerk van Licht en Liefde in Eenheid

Mijn Hart-Liefde omsluit alle Harten die open staan voor het Licht en de Liefde die ze zijn

Mijn Hart-Opdracht voor Moeder Aarde en AL haar inwoners bestaat uit het verspreiden van Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid

En mensen te Stimuleren en te Activeren zich bij deze Grootse Opdracht aan te sluiten

Dat betekent dit Licht en deze Liefde te delen vanuit je Hart op de manieren die voor jou het meest goed voelen

Samen Doen, Samen Delen, samen Zijn zonder in te vullen en enkel Lief te hebben. Geen oordeel of veroordeling

Dat betekent erop te Vertrouwen dat wat je deelt altijd op de goede plek terecht komt, daar wordt voor gezorgd.

Dat iedereen zijn eigen plek kan en mag innemen in Uniekheid in het Grote Geheel,

Ik wil je graag uitnodigen om samen met mij deze grote Liefdescirkel uit te breiden in Uniekheid en Eenheid

Zoals een rimpeling in het water zich uitbreidt

Doen jullie mee?     Ik hou van jullie     

In Licht en Liefde,   Martha