dinsdag 29 mei 2018

Neutraliteit


Lief Lichtwezen,

Mijn gedachten dwarrelden als regen over een ruit naar beneden. Terwijl ik lag op mijn bed, bij de airco, heerlijk koel, in de stilte.

Er mijmert van alles door mij heen. En plots was daar het woord ‘neutraliteit’.
Wat betekent voor mij ‘neutraliteit’?

Neutraliteit betekent voor mij Rust, niets hoeven te weten, zeker weten. Gewoon accepteren wat er is en er niets bij ‘bedenken’. Dat brengt mij Rust.

Ik ‘moet’ niets, ik hoef niets. Ik ‘mag’ ergens voor kiezen. Maar waarom eigenlijk. Heel lang heeft het mij in een soort van cocon gezet, lekker warm en veilig. Niets ‘hoeven’, niets ‘moeten’, niet ‘opvallen’, ‘onzichtbaar’ zijn, geen ‘mening’ te geven. Lekker thuis in me Zelf.

Niet ‘wetend’ dat die cocon mijn Hart was en ik mij ‘onbewust’ verstopte voor alles wat ik (nog) niet begreep.

Ja, ik ben ‘geboren’ als Hart-mensje, lief, avontuurlijk, ontdekkingsgezind, open, vol vertrouwen.

Maar dat kleine, lieve Hart-mensje ontdekte al snel, dat ze er niets van begreep. Van al die vreemde signalen, verwarrende energieën. En ze zocht al heel snel, als een soort van overleving, de veiligheid van haar Hartje op.

Bij het opgroeien heeft haar Hartje haar beschermd tegen de wereld buiten haar. Die ze niet kon begrijpen en die haar beangstigde als ze haar Hartje wel eens op een kiertje ‘moest’ zetten.

En naarmate ze opgroeide raakte ze toch steeds meer verstrikt in de wereld ‘buiten’ haar. Haar Hartje vloeide over van Liefde, als ze de mensen om haar heen begreep. En ze ‘wist’ waarom ze reageerden, zoals ze reageerden.

Zonder dat ze het besefte voelde ze alles haarfijn aan en wist alleen maar de Liefde vanuit haar Hartje eraan te geven. Dus kreeg ze toch de bescherming van haar Hart van iets dat vele malen belangrijker voor haar was dan de wereld om haar heen.

En voor haar was de scheidingslijn tussen haar Hartje en de wereld buiten haar, heel erg aanwezig.

Toch had ze een lange weg te gaan om haar Kracht, Zelfvertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde enzovoorts, helemaal terug te vinden.

Nu weet ik, dat mijn Onvoorwaardelijke Liefde vanuit mijn Hart altijd bij me is geweest. En me beschermd heeft tegen de illusie, waardoor ik duidelijk kon zien wat bij mijn Hart en het Licht en de Liefde hoorde en wat bij de illusie hoorde.

Nu weet ik dat neutraal zijn Rust geeft. Ik weet niets, als het gaat om de illusie en grotendeels Alles als het gaat om het Licht en de Liefde van Mijn Hart.

Ik hoef de illusie niet te begrijpen, want er valt niets te begrijpen. De illusie is pure waanzin! Een grotesk schouwspel waarin iedereen een eigen gekozen rol speelt. En men denkt dat het een samenspel is, maar het is een solospel.

En het geeft heel veel Rust niets te ‘hoeven’ of te ‘moeten’ wat betreft de illusie. Ik heb geen mening over wie of wat dan ook, want ik hoef niet mee te doen met deze waanzin, want ik mag Zelf Kiezen.

En daarom Kies ik voor het Licht en de Liefde van mijn Hart en mag dit laten Zien en Weten. Ik mag medereizigers en Ontwaakte deeltjes laten weten en voelen en stimuleren zich Zelf als het Wonderbaarlijke Mens te Zien dat ze Zijn.

Allemaal Lichtwezens, bewust en onbewust, maar allemaal Fantastische Liefdevolle en Mooie wezens van Licht en Liefde, op weg naar de Herkenning hiervan.

Dit waren mijn mijmeringen tijdens mijn bezoek aan mijn Stilte en ik deel ze met jullie vol Liefde en Compassie,

In Licht en Liefde,      Martha


zondag 27 mei 2018

Lief en Wijs Lichtwezen - Licht en donker


 Licht en donker,

Er Ontwaken steeds meer mensen voor de Liefde in hun Hart.

Zij zijn in de war en bang en onzeker en vragen zich af, wat er met ze aan de hand is. Ze durven er niet over te praten want ze ‘denken’ voor gek verklaard te worden.

Ze hebben vaak last van veel lichamelijke (ascentie) klachten. Ze gaan naar een arts omdat ze ‘denken’ vanuit angst, dat er iets ernstigs met ze aan de hand is. Maar er wordt meestal niets gevonden en dat werkt vaak heel frustrerend. Ze voelen zich niet serieus genomen en uiteindelijk kunnen ze belanden in de psychiatrie.

De medicatie die je dan gaat krijgen onderdrukt van alles en zal niet helpen. En je komt er heel moeilijk vanaf.

Of je kunt het niet vinden bij de dokter en besluit in het diepste geheim, om maar eens naar een medium te stappen. Die weet vast wel, wat er aan de hand is met jou.

Maar jij weet (nog) niet dat alle antwoorden bij jou, binnen in jouw Hart, klaarliggen, omdat jouw Uniekheid deze antwoorden al voor je klaar heeft liggen.

Nou zijn er ontelbaar veel mediums, helderzienden, helderhorende enzovoorts en helaas zit daar ook kaf onder het koren. In de eerste plaats vallen al deze benamingen onder 1 noemer. Namelijk, dat zij in hun Uniekheid naar Moeder Aarde zijn gekomen om ‘zoekers’ te helpen, hun eigen Unieke weg te vinden, naar hun Hart.

En als zij een ‘zoeker’ met de bijvoorbeeld de vraag binnen krijgen: ‘Wat is er toch met mij aan de hand? Ik voel me vreemd, bang, onzeker enzovoorts. Kunt u mij iets vertellen, zodat ik me weer beter voel?’

Dan zal het duidelijk zijn dat het niet gaat om een ‘toekomst vraag’. Maar een duidelijke uitleg vanuit de Wijsheid in het Hart van het medium enzovoorts. Waar een regelrecht lijntje is met hun Goddelijkheid, waar ze uit kunnen en mogen putten. En dit kan uitsluitend de Wijsheid vanuit het Hart bevatten.
En alles gebeurt vanuit de Uniekheid van het medium enzovoorts. Alleen het Hart kan hier Zuiverheid aan geven en in brengen.

Het is niet aan mij om een oordeel te geven over wat dan ook, maar graag vermeld ik hier dat er een Universele Code bestaat, dat mediums en dergelijke, nooit, al weten ze het nog zo zeker, nare voorspellingen aan hun cliënt mogen doorgeven.

Zoiets is tegen de Universele Ethiek en duidt op het voeden van de eigen Zelfwaarde. Zich beter gaan voelen met het voeden van angst van degene die voor Hulp komt.

Helaas gebeurt dit, zonder uitzondering, veel te veel en veel te vaak. Het schept een enorme hoeveelheid karma en de ‘zoeker’ wordt opgezadeld met een enorme angst, waardoor zelfs een psychose kan ontstaan.

Ik weet, dat er veel dingen gezegd kunnen worden. Bijvoorbeeld, dat je een levensbedreigende ziekte te wachten staat, of dat je in een ernstig ongeluk terecht zult komen.

Zoiets mag Nooit gezegd worden, nog afgezien van het feit, dat je in mijn beleving geen toekomstvoorspellingen kunt doen. De toekomst hangt af van de ‘zoeker’, de Keuze’s die deze gaat maken in zijn/haar Uniekheid.

Wanneer je werkt vanuit je Hartcentrum als medium enz. zul je geholpen worden vanuit het Licht. En dat weet jij. Je mag je hand uitsteken naar de ‘zoeker’ en een wegwijzer zijn in de richting van het hart, want daar ligt de Eeuwigheid en de Zekerheid, dat we allemaal, niemand uitgezonderd, Onvoorwaardelijke Liefde ZIJN.

De ‘zoekers’ onder jullie wens ik een medium of dergelijke, die jullie helpt vanuit het Hartcentrum. En die kun je herkennen als je goed luistert naar je gevoel, hoe voelt het. Voelt het goed, dan is het goed.

In Licht en Liefde,     Martha

vrijdag 13 april 2018

Mijn Ziel


Met Dank aan Aartsengel Uriël – mijn Broer Jezus – en de Schepper
En de Onvoorwaardelijke Liefde die ik mag Zijn

Mijn lieve en bijzondere mensen,

Ik wil graag iets met jullie delen.

Vanmorgen om 3.27 uur werd ik wakker en had het nodig een plasstop te maken. Op het toilet zag ik bovengenoemde tijd.

Na weer in bed te zijn gekropen kon ik de slaap niet vatten en plotseling, begon het volgende lied bij mij op te komen.

Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus Hart,
Daar in Zijn teer Erbarmen, voelde mijn Ziel de smart.

En de fluisterstem, die ik herkende als mijn broer Jezus, zei: ‘Kom maar bij Mij lieve zus, in Mijn omhelzing’.

En ik voelde hoe ik omhelst werd en gewiegd en het voelde heerlijk mijn hoofd op Zijn borst te hebben. Heel veilig en warm.

En ik begon te voelen dat mijn Ziel intens verdrietig was. Ik voelde dat ik als klein Zieltje van Onvoorwaardelijke Liefde, niet begrepen werd, dat ik mij Zelf niet kon zijn. Ik voelde het diepe verdriet als Ziel, wat ik heel diep weggestopt had.

Ik begreep, maar werd niet begrepen en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, om dan maar te proberen, om te zijn, zoals van mij verwacht werd. Ook dat lukte niet, want ik begreep niets van de verwachtingen die aan mij gesteld werden.

Uiteindelijk heb ik aangenomen, dat er wel iets heel ergs met mij moest zijn, als ik zo slecht begrepen werd, terwijl ik zelf wel begreep, maar niet onder woorden durfde en kon brengen.

Onbegrepen, alleen gelaten, niet geaccepteerd enzovoorts had mij veel verdriet bezorgt en omdat ik begreep dat ik dit niet hoorde te hebben, heb ik alle verdriet weggestopt, samen met alle pijn enz.

Zo intens veel verdriet in Mijn Ziel en al die tijd hield Jezus, Mijn broer mij veilig en geruststellend in Zijn armen. Fluisterde mij lieve woordjes toe en troostte mij.

Dit duurde tot dat mijn Ziel al het verdriet had laten gaan.

Eigenlijk is het, niet gezien, niet gehoord, niet begrepen, niet geaccepteerd als een rode draad door mijn leven gelopen. Veel ervan heb ik mogen begrijpen en mogen laten gaan en werd er Wijzer van. Maar het ultieme gevoel, dat ik niet op Aarde hoorde en er niets te zoeken had, kon ik tot nu toe nooit pakken.

Voor een paar dagen geleden las ik een boodschap van Aartsengel Uriel, waarin hij vertelde, en aanbood, te helpen met de band met de Schepper te herstellen. En Inniger en dieper te maken, zodat dit alles helemaal opgenomen kon worden in mijn Zijn.

Ik heb ’s avonds voor ik ging slapen aan Hem gevraagd Mij hier ook mee te helpen i.v.m. met het laatste stukje van begrijpen. En dat heeft hij duidelijk gedaan. Hij heeft mij geholpen mijn diepe verdriet en eenzaamheid en niet begrepen worden, en niet gewenst zijn, te begrijpen. En Mij de plek gewezen waar het diepe verdriet enz. verbleef.

Het was, als een zwaar stuk beton, op mijn Ziel gaan zitten. En Jezus heeft mij met Zijn Onvoorwaardelijke Liefde getroost en geholpen om het te laten gaan. Hij was bij mij en hield me in Zijn armen.

Het verdriet is getransmuteerd en opgenomen in mijn Zijn en ik ben Oneindig Dankbaar, dat ik dit heb mogen meemaken. Het is weg en ik ben samen met Mijn Ziel. Bewust en zonder verdriet en welke andere gevoelens dan ook.

Ik ben op Moeder Aarde om te Zijn, als de Onvoorwaardelijke Liefde die ik ben.
Niet meer en niet minder, ik mag schrijven wat mij doorgegeven wordt en het delen en ben daar heel Blij mee en Dankbaar voor.

Het komt terecht bij die medereizigers en deeltjes van mij, die met deze boodschappen resoneren, ik hoef daar niet zelf voor te zorgen, er wordt voor verspreiding gezorgd.

Wij allemaal op Moeder Aarde, zijn in deze tijd hier om het contract te vervullen, wat we op ons genomen hebben. Ieder op eigen Unieke Wijze en daarin kan niemand gemist worden.

Wij zijn allemaal in onze rollen, hier op Aarde Uniek. Wederzijds respect speelt hierin een belangrijke rol. We kennen elkaars pad niet en contract zeker niet.

In deze turbulente tijd probeert het ego ons op allerlei manieren, zelfs via medereizigers, te verleiden om toch maar weer te luisteren naar wat er allemaal aangeboden wordt in de illusie.

Ik heb mogen ervaren en daardoor voor mij zeker te weten, dat het niet uitmaakt of men je begrijpt, of accepteert, of je Zelf laat zijn.
Het gaat erom, of jij je Zelf accepteert, jij je Zelf mag zijn van je Zelf, of jij je Zelf tot in het diepst van je Ziel begrijpt en Liefhebt.

Niet omdat we dan onze medereizigers kunnen vertellen hoe het zit en waar ze naar hebben te kijken en op mogen letten enz. Maar om wie wij allemaal, in onze Uniekheid Zijn, waar we ook staan in ons Ontwaken en in welke Dimensie we ons ook bevinden. Het maakt niet uit.

Wat je ook vanuit je Hart, het Licht en de Liefde doet, of niet doet, of je het voor leeft, laat voelen, laat zien of horen, de uiteindelijke bestemming is voor ons allen dezelfde.

Terugkeer naar de Waarheid, dat we Onvoorwaardelijke Liefde Zijn, altijd geweest, Nu Zijn en voor Eeuwig zullen blijven.

In Licht en Liefde,    Martha

PS  het Engelengetal 327 geeft het volgende aan:

Je bent vol Vertrouwen geweest en hebt de Goddelijke Raad opgevolgd, die de Verlichte Meesters je hebben gegeven. Je bent op de juiste weg.zaterdag 20 januari 2018

Proclamatie - Mijn verklaring

Mijn verklaring:

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich in dit Leven niet welkom voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten en ongeliefd voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die honger, dorst of enig ander te kort ervaren

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen op Moeder Aarde die honger en dorst hebben en geen ouders hebben

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die op weke manieren ook misbruikt worden

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in een depressie zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zich eenzaam en verlaten voelen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in verpleegtehuizen, ziekenhuizen ed. liggen

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart versteend is door haat en fanatisme

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die midden in een vecht-scheiding zitten

Mijn Hart-Liefde omvat alle kinderen die gebruikt worden als kind van de rekening

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen wiens Hart (nog) gesloten is

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die (nog) leven vanuit negativiteit en het belust zijn op macht in welke vorm dan ook

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die in de gevangenissen verblijven

Mijn Hart-Liefde omvat alle mensen die zichzelf (nog) steeds gevangenhouden in de illusie

Mijn Hart-Liefde omsluit de gehele aarde met de Tsunami van Liefde, als een netwerk van Licht en Liefde in Eenheid

Mijn Hart-Liefde omsluit alle Harten die open staan voor het Licht en de Liefde die ze zijn

Mijn Hart-Opdracht voor Moeder Aarde en AL haar inwoners bestaat uit het verspreiden van Licht en Liefde in Uniekheid en Eenheid

En mensen te Stimuleren en te Activeren zich bij deze Grootse Opdracht aan te sluiten

Dat betekent dit Licht en deze Liefde te delen vanuit je Hart op de manieren die voor jou het meest goed voelen

Samen Doen, Samen Delen, samen Zijn zonder in te vullen en enkel Lief te hebben. Geen oordeel of veroordeling

Dat betekent erop te Vertrouwen dat wat je deelt altijd op de goede plek terecht komt, daar wordt voor gezorgd.

Dat iedereen zijn eigen plek kan en mag innemen in Uniekheid in het Grote Geheel,

Ik wil je graag uitnodigen om samen met mij deze grote Liefdescirkel uit te breiden in Uniekheid en Eenheid

Zoals een rimpeling in het water zich uitbreidt

Doen jullie mee?     Ik hou van jullie     

In Licht en Liefde,   Marthamaandag 27 november 2017

Allemaal een Boodschapper

Allemaal  een Boodschapper

Lief en Begrijpend Lichtwezen,

Eerst even iets delen.

Vannacht rond twee uur werd ik wakker, ik voelde me vreemd, gespannen, ongemakkelijk en zelfs bang en nerveus.

Het liefst had ik direct de Violette Vlam aangevraagd, maar een gefluister binnen in me, hield me tegen. Ik ‘wist’ dat ik kon kiezen om te luisteren of de eerdergenoemde optie, van de Violette Vlam te nemen.

Ik koos ervoor te luisteren en er werd gezegd, dat ik deze mengeling van gevoelens mocht doorvoelen, zonder me eraan te hechten of een oordeel over te geven.

Ik heb me in de gevoelens laten zakken, na de mededeling, dat ik volledig beschermd zou worden.

Ik heb doorvoeld, dat ik op alle mogelijke manieren, kinderen heb misbruikt, vrouwen heb misbruikt en egoïstisch, meedogenloos en moordlustig en gemeen en laag heb gehandeld.

Ik schrok heel erg, en als in een flits werd ik gestuurd naar de gevoelens van diepe schaamte, wroeging, verschrikkelijke haatgevoelens naar mezelf, veroordeling en een straf die ik mezelf heb opgelegd, die maakte dat ik niet meer het recht had te bestaan.

En nog een hele scala van gevoelens van straf die ik mezelf oplegde en diep verdriet dat ik dit anderen had aangedaan. Ik heb het allemaal mogen doorvoelen en kan NU zeggen dat ik enorm beschermd ben en geholpen ben, om hier zonder kleerscheuren door te komen.

Terug in het NU heb ik de Violette Vlam aangevraagd bij Meester Saint Germain en het heeft een hele tijd geduurd, voor ik voelde dat de Vlam minder werd.

Ik voelde me rustiger. Ik weet NU, dat zich een heel oud, pijnlijk, diep verstopt gedeelte uit mijn celletjes zich heeft aangediend en dat ik geholpen ben om het te laten gaan. Daarna ben ik in een diepe slaap gevallen.

Bij het wakker worden vanmorgen, vertelde de Schepper mij, dat jij en dus ik ook, in Uniekheid en Eenheid allemaal Boodschappers zijn.

En dat het niets te maken heeft met Helderhorendheid of Helderziendheid of Heldervoelendheid, of Automatisch Schrift, of op welke manier iemand ook Boodschappen doorgeeft.

Dat alles heeft te maken met de Uniekheid van het Pad, dat de desbetreffende Boodschapper heeft. We hebben allemaal bij komst naar Moeder Aarde in dit leven, een contract getekend en dat contract vervul jij, in elk moment, op jouw Unieke Manier.

Wanneer de sluier word opgelicht is het ‘jij’ in Uniekheid en Eenheid die alle Wijsheid, Onvoorwaardelijke Liefde en alles wat dit met zich meebrengt, BENT.

En als jij op een punt staat in jouw Unieke leven, dat jij je ‘denkt’ niet te weten, waarvoor jij op Moeder Aarde bent, dan is het: ‘Als Boodschapper op weg naar het Licht en de Liefde die je bent in Uniekheid en Eenheid’! Dit is de herinnering van alles waar jij je mee bezig hebt gehouden en wat jij je zelf hebt aangedaan en anderen en wat jou is aangedaan.

Het doorvoelen van dat alles en dan het besef toe te laten, waarom je dit alles zo diep hebt weggestopt. Gewoon omdat de pijn van de (h)erkenning te groot was en te veel om te dragen.

En als het zo diep verstopt zit, dan ga je projecteren, als er een trigger is in de situatie waar je in komt, die dit diepe, oude zeer aanraakt.

Vervolgens weet je niet waar het weg komt, gaat jezelf de reactie op die trigger kwalijk nemen en verstopt daarna ook gauw deze reactie.

En zo ontstaat er steeds opnieuw hetzelfde en dan krijg je herhaling van oud zeer. En als dan je Hart is geopend en je al weet dat je Onvoorwaardelijke Liefde bent, dan doet het des te meer pijn als er zulk diep en oud zeer naar boven komt en verval je heel snel in wegstoppen.

En het bewijst dat de kleinste reactie op een medereiziger, waar maar een piepklein ‘oordeeltje’ in zit, over JOU gaat en niet over je medereiziger.

En dat jij, op een negatieve manier een Boodschapper bent en je medereiziger, die deze reactie in jou opgeroepen heeft, een Positieve Boodschapper was voor jou.

En dit geld voor allen, wij zijn in elk moment een Positieve, zowel als een negatieve Boodschapper. En van deze keuze mogen jij en ik ons meer bewust worden.

En dat is de mooiste Boodschap die ik tot NU toe heb mogen doorgeven.
Het Bewustzijn gaat steeds verder omhoog en dit is dus iets, wat ons nú aangereikt wordt, hoezee!!


In Licht en Liefde,     Martha

maandag 20 november 2017

Keuzes

Lief Lichtwezen,

Keuzevrijheid

Bij alles wat je doet of zegt of denkt of meent te Ervaren heb je te maken met de Keuzevrijheid.

Helaas zijn veel medereizigers zich (nog) niet bewust van het feit, dat aan alles wat er gebeurt in hun overleven, een Keuze ten grondslag ligt.

Vaak ben jij je ook vaak niet eens bewust van vele Keuzes die je maakt. Maar jij hebt nou eenmaal die Keuzevrijheid.

De vraag is: Hoe ga jij met deze Keuzevrijheid om?

In de allereerste plaats is Keuzevrijheid jouw Geboorterecht, meegekregen van de Schepper toen je de Keuze maakte, om de illusie te Ervaren.

Het betekent dus, dat jij jou Leven zelf in de hand hebt. Maar het betekent ook dat je daarbij een grote Verantwoordelijkheid draagt.

Als jij je Bewust bent van deze Keuzevrijheid zal je ook beseffen dat je de Kracht die in jou Hart aanwezig is, zal mogen gebruiken als Kompas. Je hoeft het niet alleen te doen.

Bewustzijn gaat vooraf aan Herinnering. Wanneer jij je ergens Bewust van wordt, kun je pas kiezen dit te veranderen of niet. 

Wanneer jij jouw Innerlijke Kompas gebruikt, zal je altijd de juiste Keuze maken, die Perfect past bij jouw Uniekheid.

Want deze keuzes komen voort uit het Licht en de Liefde die jij bent. Wat een vrijheid!!!

Dat betekent dat jij de baas bent over jouw eigen Leven en dat niemand anders daar iets over te zeggen heeft.

Beginnen met je Bewust te worden van jouw Keuzes is de eerste stap naar Vrijheid.

Dan gaat het balletje rollen en wordt het Bewustzijn van jouw Keuzes steeds groter en uiteindelijk zal je zijn wat je altijd al was en NU bent en altijd zult Zijn. 
              
Onvoorwaardelijke Liefde……….de Waarheid over jou...!

In Licht en Liefde,      Martha


vrijdag 10 november 2017

In Licht en Liefde

Lief Lichtwezen van Licht en Liefde,

Uit het Licht stroomt de Liefde doorlopend en vormt op die manier een Eenheid. In Licht en daaruit voortvloeiende Liefde, in Uniekheid en Eenheid, wordt ook jij en al wat leeft hierin besloten.

De eerste keer toen ik dit hoorde, dacht ik: “Hoe durf je zoiets van jezelf te zeggen”! “Ik ben Licht en Liefde in Eenheid en Uniekheid”

Maar uitspreken durfde ik dat niet, want ik speelde toen nog verstoppertje om geen weerwoord te krijgen en vooral aardig gevonden te worden. Maar het gevoel was er wel, maar zoiets zeg je toch niet?

Nu weet ik dat ik dat ik Licht en Liefde BEN, gekomen om te assisteren met de Ascentie en als een Medeschepper voor de Nieuwe Aarde. Een gedurfde uitspraak, vinden veel medereizigers. En toch durf ik nu te zeggen, Licht en Liefde in Eenheid en Uniekheid. Dat maakt jullie tot ‘jij’, hoe mooi is dat.

In de illusie zijn we met zo velen in onze eigen Uniekheid. En dat hoort bij de illusie.

In de Werkelijkheid van je Hart ben je EEN in Uniekheid! Wat een eindeloos groot mooi Licht, dat Eeuwig schijnt.

Maar je hebt het met alle medereizigers verstopt onder een sluier, die over de illusie ligt. Door allen gefabriceerd.

En waar je ook staat in het Ontwaken, ik kan je verzekeren, je hebt met al je deeltjes samen deze toestand die de illusie heet, gecreëerd.

Laat dit eens helemaal op je inwerken. Net zo lang, tot jij je gaat afvragen, hoe we dat hebben gekund.

Omdat onze Scheppingskracht net zo groot is als die van de Schepper.

Deze Scheppingskracht, die jij in Uniekheid en Eenheid in je hebt, maakt, dat jij jouw eigen ervaringen schept, waardoor je, door vallen en opstaan, weer zult terug keren naar de herinnering van het Licht en de Liefde die je bent. En naar die herinnering zijn we op weg.

De Schepper is Liefdesenergie en kan alleen Scheppen vanuit Licht en Liefde. Wij zijn door Hem geschapen als het Licht dat Hij zelf is en de Liefde van waaruit Hij ons heeft geschapen is de Verbintenis met Hem.

Wij zijn naar zijn Evenbeeld geschapen!

Jij hebt ervoor gekozen om de illusie, het van elkaar afgescheiden zijn en al de daaruit voortkomende vervelende ervaringen, te ervaren. Gewoon als een spel. Waar je vol plezier aan bent begonnen, met de Zegen van de Schepper.

Hij wist waar jij voor koos en gaf jou de Keuzevrijheid mee, die zou maken, dat je de keus zou gaan maken, om terug te keren naar het Licht en de Liefde die je WAS, BENT, en altijd zult ZIJN.

Helaas, ben je in de vergetelheid ten onder gegaan en heb je in Uniekheid en Eenheid jouw Keuzevrijheid vaak verkeerd gebruikt, waardoor je steeds verder de illusie in ging.

Als je dan kijkt, waar je Nu staat, door je eigen keuzes, dan kun je niet ontkennen, dat je bezig bent terug te keren naar het Licht en de Liefde die jij bent in Eenheid en Uniekheid voor Eeuwig.

De Werkelijkheid waar jouw Thuis is, in jouw Hart Centrum, opent zich volledig want er bestaat niets anders dan de Werkelijkheid die jij bent in Eenheid. De Licht-frequentie wordt steeds hoger en gaat steeds sneller, waardoor de Tsunami van Liefde steeds meer Harten kan bereiken, die zich gaan openen.

En ook dat laat jij in Uniekheid en Eenheid toe.

Deze verhoging en versnelling van Frequentie en de Tsunami van Liefde wordt steeds sterker omdat het Licht en de Liefde door jou, in Eenheid en Uniekheid en in Samenwerking met de Familie in het Licht, ondersteund en toegelaten wordt.

Met welk een prachtig veld van Licht en Liefde is Moeder Aarde in elk moment omringd.

En nu komt het. Als een Hart zich opent, sijpelt er Licht naar buiten en dat verbindt zich met alle Lichten die al Stralen in Eenheid en Uniekheid en vormen zo een steeds groter wordende Lichtbundel.

En dan komt de Hartverbinding tot stand en dat heet Ware Onvoorwaardelijke Liefde, die zich Verspreid en Verbind in elk Moment.

Licht verspreid zich en Liefde Verbind alles.

En die Liefde is bezig zich in elk Moment nog meer te laten zien, zich te openen en te uiten.

De Tsunami van Liefde vanuit het Licht verbindt zich met de Onvoorwaardelijke Liefde die zich als een virus verspreid over Moeder Aarde en al haar Leven.

Deze samenwerking is Geweldig en enorm Sterk en altijd ZEGEVIEREND!!!!!

In Licht en Liefde,     Martha