donderdag 29 september 2016

De Lichtwezens vanuit de Andromeda GalaxyLiefde Verenigd Alle Rassen en Culturen
28 September 2015 / Ute Posegga-Rudel

Wij zijn vanuit het domein van Vuur en Licht, van Alle Zielen en de Heilige Goddelijke Kern Essentie in de Andromeda Galaxy
Dierbare Mensheid!
Het is ons een genoegen om bij jullie te zijn en om de voortgang van de ontwaking te observeren! Velen van jullie openden onlangs hun spirituele ogen, ontwakend jegens hun oneindige Goddelijke Natuur met het verlangen om oude en beperkende programmeringen los te laten.
Hiermee zouden wij jullie er graag aan willen herinneren dat alles in de conditionele rijken frequentie is. Dit concept is specifiek behulpzaam omdat het jullie toestaat jullie programma’s als loutere frequenties te ervaren.
Wanneer jullie in staat zijn te begrijpen dat het voertuig van jullie lichaam-geest een mix is van frequenties, zijn jullie ook in staat jullie omgeving en andere omgevingen aan hun frequenties te herkennen.
Fysieke verschijningsvormen of woorden veranderen dit niet. Je houdt of houd niet van een persoon ten gevolge van hun frequentie. Je houdt wel of niet van een boodschap ten gevolge van diens frequentie. Dat is hoe jullie herkennen wie wie is en wat wat is. Omdat iedere frequentie informatie draagt.
Wij stellen voor dat jullie, als jullie het nog niet gedaan hebben, opstaan en jullie gewaarwording trainen aangaande het frequentieniveau, om in staat te zijn om het onderscheidingsvermogen in dit tijdperk van disinformatie en misleiding te gebruiken.
Dit is een belangrijk onderdeel van het ascentieproces dat jullie toestaat om voorbij de Matrix te gaan! Omdat de Matrix frequentie is.

Wat wij ook graag onder jullie aandacht willen brengen is dit: het is belangrijk om de term “eenheid” te begrijpen. Het is geen idee of doel, maar een frequentie welke niet “gecreëerd” hoeft te worden, maar welke al bestaat sinds het begin van de tijd. De mensheid nam zichzelf waar als verdeeld door ogenschijnlijk verschillende rassen en culturen, ja, - maar hoofdzakelijk omdat Liefde in al diens Goddelijke dimensies en glorie nog niet geïntegreerd was in het menselijke bewustzijn. En dus viel de mensheid, uitgedaagd door tegengestelde krachten, gemakkelijk in/naar gescheiden onderscheid en berekenende agressiviteit.
Niettemin is Liefde DE verenigende kracht van de galaxy welke geïntroduceerd werd aan jullie Universum om een verdere koers van afbraak, verzwakking en de vernietiging van de mensheid om te keren. Dat is waarom jullie spirituele gidsen altijd naar Liefde refereren, aangezien het de spirituele kracht is welke gemakkelijk alle rassen en culturen verenigd.  Liefde heeft geen structuur, geen dimensie, geen geloof/overtuiging en geen oordeel. Het is de fundering voor het Eenheidsbewustzijn.
Welnu, er is nauwelijks iemand die niet de kracht van Liefde ervaart, zelfs als was het maar voor een moment in het geval van een zeer ongelukkig leven. Aantrekking tussen geslachten werd te zijner tijd verrijkt met oprechte Liefde dat jullie hogere wezen omvat, aangezien steeds meer van jullie evolueerden en hun heilige hart openden.
Echter, vandaag vragen wij aan jullie om niet de ervaring van Liefde voor jullie persoonlijke relatie te overbelasten. Dit is alleen maar een begin waar jullie opgeroepen worden om deze energie te cultiveren en in staat te zijn gelukzaligheid en eenheid met elkaar te ervaren.
De mensheid is nu gereed om naar buiten te treden uit deze loutere intieme ruimte tussen twee of een paar mensen, bereid zijnde om Liefde voorbij het vertrouwde uit te breiden. Voorbij familiebanden en de banden met vrienden en zelfs naties. De mensheid moet Liefde naar alle wezens en schepselen uitbreiden, om de uitdagingen van een verdeelde wereld-populatie en destructieve krachten te overwinnen, en om zo snel als mogelijk vrede op Aarde te creëren, weigeren te doden, en om opzettelijk jullie menselijke broeders en zusters pijn te doen en in de steek te laten, omdat het jullie dus misschien verteld wordt.
Wij vragen aan jullie om je af te stemmen op jullie hart wanneer jullie dit lezen of ernaar luisteren. Wij herinneren jullie eraan dat jullie allemaal kundig zijn van de taal van de hogere vibratie van het hart, als je de bedoeling hebt om angst en haat en het idee van afgescheiden te zijn van de rest van jullie menselijke familie los te laten.
In de voorbije tijden overtuigden velen van jullie zichzelf dat overleving afhankelijk was van het idee van afscheiding en vervreemding. Nu moeten jullie begrijpen dat jullie overleving als een Goddelijk ras afhankelijk is van de frequentie van Liefde en Eenheid. Terwijl het Licht en de energie op jullie planeet stijgt, kan jullie eigen energie stijgen wanneer jullie je afstemmen op de frequentie van Liefde. Het is het voertuig voor jullie om te ontvangen wat er nu aankomt van hoogst ontwikkelde en Goddelijke kosmische bronnen. Het is het voertuig dat jullie je eigen holografische structuur toestaat om deel te nemen aan de hogere geest dat onoverwinnelijk is door negatieve en misleidende strijdkrachten. Het is inderdaad de waarachtige kracht die jullie toestaat om te ascenderen en te evolueren als een ras.
Velen van jullie, de mensheid, treuzelen nog steeds in geïsoleerde gebieden van duisternis en spirituele daadloosheid, hetgeen louter verschuldigd is aan de programma’s van de lage frequenties waar jullie gehecht aan zijn. Jullie zijn in staat om jullie frequentie te verhogen door eenvoudig jullie hartruimte schoon te maken. Wij zeggen “ruimte” en niet chakra, omdat, zoals jullie wetenschappers al ontdekt hebben, de ruimte rondom het menselijke hart veel groter en veel krachtiger is dan slecht de chakra, en refereert naar de werkelijke Goddelijke menselijke natuur en is daarom Heilig.
Het opruimen van je hartruimte mag echter een uitdaging zijn, aangezien je onplezierige emoties tegenkomt die verstrikt zijn in illusies, die pijn kunnen doen. Ben je er bewust van dat je sowieso in het verleden met hen geleefd hebt - maar het gevoel ervan slechts onderdrukte.
Om het volledige gevoelsbesef van hen toe te staan, is alles dat er vereist is. Het stelt je in staat om de lage frequentie programma’s los te laten en je open te stellen voor Onvoorwaardelijke Liefde, terwijl je bereid bent om je hartruimte te allen tijde open en uitgebreid te houden om de nieuwe golven van verlichtende informatie te ontvangen. Waar je eens mee overhoop lag kan nu genezen en gebalanceerd worden.
Jouw toekomst is jouw verantwoordelijkheid. Jij bent het die je persoonlijke ervaring en de ervaring op jullie planeet creëert. Om vrede en geluk te creëren moet je eerst de lage frequentie programma’s in jezelf loslaten die niet als waarheid, vrede en geluk vibreren. Zo eenvoudig is het. Om lage frequenties los te laten, sta de frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde toe om aanwezig te zijn, niet alleen in je hartruimte maar overal over je menselijke hologram en daaraan voorbij, door je bewustzijn met stilte te vullen. En aldus wordt je het. Je kunt dit nu doen, en aldus in ieder moment.
Het binnenkomende hogere Licht en bewustzijn ondersteund jullie proces om de Matrix te transcenderen. Dit is jullie moment om voordeel te nemen van deze glorieuze kans. Wij raden ten zeerste aan om geen jota te missen van dit Goddelijke Geschenk. Wij willen de planeet Aarde en dit Universum in Vrede, Geluk en Eenheid zien. Wij willen met jullie allemaal delen wat wij zijn, en jullie delen met ons wat jullie zelf waarlijk zijn, of weldra kunnen worden.
Wij vertrouwen het veelbelovende proces om steeds grotere signalen in jullie maatschappijen te laten zien, als jullie de vreugde ervan accepteren en als jullie, dieper dan ooit tevoren, vorderen in jullie proces van het loslaten van on-liefde en on-geluk.
Wij zijn de Licht Wezens vanuit de Andromeda Galaxy!
Boodschap doorgegeven via Ute

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© 2015. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten