zondag 25 december 2016

Boodschap van SaulBron: John Smallman  Vertaling:  Martha Schonewille

De Kerstdagen zij dagen voor  Bezinning, Vergeving en je openen voor Liefde.

In ieder moment is jouw bestaan verbonden met het Goddelijke Veld van Liefde, die jou en al het Geschapene omarmt in Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie.

Zoals je al zo vaak verteld is, jij bent Liefde, jij bent het contact met deze Waarheid verloren toen je het spel ging spelen dat illusie heet en staat voor afscheiding, verstoring en vergetelheid.

Neem afstand van de buitenwereld, ga naar binnen naar je eigen Heilige Altaar waar de Goddelijke Vlam voor Eeuwig brand, je terug roept naar de Bron en open je Hart om de Intensiteit van de Liefde te voelen die wacht op jouw Acceptatie.

Het is je Ware Aard en als jij je er voor openstelt, omarmt het je, support je en geeft je Kracht.

Als jij dit toelaat je te doorstromen, dan vallen angst en vrees weg. En de Energie van Liefde gaat door je heen stromen. En het zal jouw Wil in overeenstemming brengen met de Goddelijke Wil, die, in essentie Onvoorwaardelijke Liefde en Acceptatie van alles en iedereen is, zonder uitzondering.

Daarom heeft de Goddelijke Bron iedereen en alles Eeuwig Lief, ondanks jullie oordelen, afwijzen en negeren van elkaar.

In deze Kersttijd is het belangrijk je Ware Aard te erkennen en Accepteren en, als je dat doet, zul je Vergeven, niet meer oordelen of afwijzen. Geen negatieve beoordelingen over jezelf hebben of over anderen.

Jullie zijn allemaal Geliefde kinderen van God, dus kom tesamen als familie tijdens deze Heilige Lichttijd. En laat je helemaal vervullen met het Licht en de Liefde die door je heen stroomt, de wereld in, Heelheid brengend voor iedereen. Alleen door je Hart te openen, en de Liefde te delen die jou zo Liefdevol geschonken word in elk moment van jouw bestaan.
Je bent geïncarneerd om de mensheid te helpen. Al jou broers en zussen te helpen uit de nachtmerrie van de illusie te ontwaken, waarin zovelen nog vast zitten.

Het is onecht, maar terwijl jullie het leven in de illusie, in een lichaam ervaren, ‘lijkt’ het erg waar!

Het doel was, jou toe te staan om afgescheidenheid te ervaren, maar omdat dit doel jou niet lager dient, ZUL jij Ontwaken.

Jouw taak is simpelweg Liefde te Zijn en Lief te hebben, je Ware Zelf te laten zien, ontdaan van alle maskers van welke soort ook.
Liefdevol te reageren op alle situaties in je leven.

Maar, door jullie steeds maar doorgaande droomstaat ervaringen, die ervoor gezorgd hebben dat er veel pijn en lijden in jullie levens is geweest en nog is, houden vele van jullie vast aan bitterheid, wrok en zelfs haat tegen die personen die, volgens jullie, hiervoor verantwoordelijk zijn.

Die gevoelens, emoties en veroordelingen zijn net een epidemie die heerst op de planeet aarde. En jij, voor je incarneerde, was je bewust dat dit er zou zijn. Jij bent gekomen om eerst je eigen ‘problemen’ en angsten op te lossen – alle problemen ontstaan uit angst - . En toen je dat gedaan had heb jij je Hart geopend en je verbonden met de Liefde, om de rest van de mensheid te helpen hetzelfde te gaan doen.

Maar de meesten van jullie hebben jezelf een stuk dieper in de illusie geholpen dan je had gedacht, voor je incarneerde. En dat heeft het vele keren ‘moeilijker’ gemaakt dat jij je voorgesteld had.

Maar toch, er staat je een Overvloed van Hulp ter beschikking van uit het Licht. Zij waken over je en supporten je waar ze kunnen in elk moment. Ze reageren ogenblikkelijk wanneer je vraagt om Hulp, maar vanwege de verdichte energie in de illusie is het niet gemakkelijk voor jou om ze te horen of zelfs te voelen.

Zoals zo vaak tegen jullie gezegd word vanuit het Licht, is het heel belangrijk om tenminste eens per dag naar binnen te keren, naar je Hart en een connectie te maken met je Bron.

Als je dat niet doet, zul je veel sneller de illusie ingetrokken worden en in plaats van je te verbinden met je zusters en broers als Wegwijzers en Lichtwerkers enzovoorts, verbind jij je met ze in de illusie, waar hun gebrek aan bewust zijn jou uitnodigt mee te gaan.
Dit gebrek aan bewust zijn houdt ze tegen om hun Ware Aard te ontdekken en ze voelen zich afgescheiden van elkaar en van de Bron. En dat kan geen helpen zijn, als jij ook in de illusie zit. Dit is de oorzaak van veel ziektes die nu zo veel de planeet overheersen.

Herinner jezelf er dagelijks aan, dat wat jij ervaart als mens in de illusie, onwaar is en onecht. Diep binnen in jezelf WEET je dit, maar daar kun je alleen gebruik van maken als je dagelijks naar binnen gaat naar je Heilige Altaar, waar Liefde stroomt door jou naar de gehele mensheid.

Dat, wat jij hebt te bieden is broodnodig en alleen jij kunt het geven in jouw uniekheid. Met jouw Liefdevolle assistentie, zal de Liefdevolle Energie vanuit jouw Hart de wereld in stromen. En iedereen waarmee jij contact hebt zal zich hierdoor gedragen en geïnspireerd voelen. En zij zullen hun Harten openen en Ontwaken tot de Natuurlijke Staat van Vreugde en een blij leven.

Terwijl Wij over jou waken en observeren hoe jouw Ontwakingsproces gevuld is met Vreugde, omdat het constant verder gaat door jouw intentie die jij elke dag opnieuw vernieuwd.
En elke dag openen zich meer Harten die zich bij jullie voegen omdat ook zij steeds meer naar de Liefde toegaan en verder van de angst verwijderen.

Angst is niet echt! Maar daar word jij je alleen maar van bewust als je de angst laat gaan en de Liefde die je bent, omarmd.

Liefde en angst zijn onverenigbaar! En alleen Liefde is WAAR! Open je daarom voor de Liefde die in je Hart is en verheug je over het gevoel van Liefde terwijl het door je heen stroomt, helemaal. Terwijl het via jou de wereld in gaat als deel van het Goddelijke Plan voor de mensheid.

Jij bent hier om iedereen, waarmee je in contact komt, Lief te hebben op welke manier dan ook en ze te helpen op hun weg naar Ontwaken. Dit Ontwaken is Goddelijk verzekerd als jij assisteert in het doorgeven van de Liefde die jij bent, zodat zij zich dat ook kunnen gaan herinneren. Het Ontwaken is al gebeurd, jij bent je hiervan nog niet bewust. Wanneer je dit eenmaal beseft zal je vreugde grenzeloos zijn.

Met zoveel Liefde,   Saul


Geen opmerkingen:

Een reactie posten